ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑγρινιοΔιαχείριση απορριμμάτων: Στις 2 Ιουλίου δημοπρατείται η ΜΕΑ Αγρινίου

Διαχείριση απορριμμάτων: Στις 2 Ιουλίου δημοπρατείται η ΜΕΑ Αγρινίου

Διαχείριση απορριμμάτων: Στις 2 Ιουλίου δημοπρατείται η ΜΕΑ Αγρινίου
  • Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση και η τροποποίηση των τευχών δημοπράτησης
  • Δημοπράτηση «πακέτο» με τη λειτουργία και προϋπολογισμό άνω των 60 εκατ.

Αναβολή για τις 2 Ιουλίου πήρε η δημοπράτηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Αγρινίου, μετά από αίτημα των υποψηφίων εταιρειών.

Βάσει του θεσμικού πλαισίου για δημοπράτηση τέτοιων έργων προηγείται διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και ακολούθως οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις – παρατηρήσεις επί των τευχών δημοπράτησης του έργου. Πράγμα που έγινε και έτσι δόθηκε παράταση κατά δύο μήνες στην εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, η οποία μάλιστα μόλις προχθές ενέκρινε και τις απαντήσεις/διευκρινίσεις προς τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

Καθυστερήσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλη την Ελλάδα πολλά έργα αυτής της κατηγορίας, της διαχείρισης των απορριμμάτων, έχουν αντιμετωπίσει τεράστιες καθυστερήσεις στη διαγωνιστική διαδικασία μετά την αποσφράγιση των προσφορών, καθυστερήσεις που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσαν τον ένα χρόνο ή ακόμη χειρότερα έφεραν δικαστικές εμπλοκές και την επαναδημοπράτηση του έργου. Και αυτό γιατί, οι διαγωνισμοί αυτοί έχουν προσελκύσει εταιρείες κολοσσούς στο κλάδο λόγω του οικονομικού τους μεγέθους. Σημειωτέον ότι η δημοπράτηση της ΜΕΑ Αγρινίου έχει προϋπολογισμό 63,4 εκατ. ευρώ.

Πρότυπα Τεύχη Δημοπράτησης

Ο Δήμος Αγρινίου, αξίζει να σημειωθεί ότι θέλοντας ακριβώς να αποφύγει αυτές τις μεγάλες καθυστερήσεις, έχει προκηρύξει το διαγωνισμό με βάση τα πρότυπα τεύχη δημοπράτησης που συνέταξε το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην κατεύθυνση να ξεκολλήσουν αυτά τα έργα σε όλη την Ελλάδα. Γι’ αυτό ακριβώς προηγήθηκε διαβούλευση και τροποποιήσεις στα τεύχη δημοπράτησης, έτσι ώστε μετά την αποσφράγιση των προσφορών το έργο να μην  «κολλήσει» σε κάποιον κυκεώνα καθυστερήσεων μέσω δικαστικών εμπλοκών. Πράγμα που βέβαια μόνο η εξέλιξη θα δημοπράτησης μπορεί να αποδείξει, αν ο κίνδυνος αυτός μπορεί να εκ των προτέρων να αποφευχθεί στο 100%.

Δημοπράτηση «πακέτο» με τη λειτουργία και δικαιώματα προαίρεσης

Πάντως είναι επίσης αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο Δήμος Αγρινίου σε μια προσπάθεια να πετύχει μεγαλύτερο όφελος και μικρότερο κόστος για τη διαχείριση των απορριμμάτων επέλεξε μαζί με τη δημοπράτηση της κατασκευής του εργοστασίου επεξεργασίας των απορριμμάτων να «πακετάρει» εκτός από την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου και την κανονική λειτουργία του έργου για έξι χρόνια.

Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο ο προϋπολογισμός του έργου είναι τόσο μεγάλος καθώς περιλαμβάνει τα χρήματα από την επιδότηση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ περί τα 20 εκατ. ευρώ, αλλά και χρήματα από μελλοντικά τέλη καθαριότητας για τη λειτουργία της ΜΕΑ Αγρινίου.

Μάλιστα σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου προβλέπεται δικαίωμα του Δήμου Αγρινίου για μονομερή ανανέωση της σύμβασης για άλλα έξι χρόνια (δυνητικά δηλαδή προκηρύσσεται για 12 χρόνια η λειτουργία του έργου), καθώς επίσης και δικαίωμα προαίρεσης που αφορά εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό.

Αυτό το τελευταίο μάλιστα έχει ιδιαίτερη αξία καθώς αποσκοπεί είτε στην παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου είτε στην αύξηση της δυναμικότητας των γραμμών επεξεργασίας των βιοαποβλήτων και αντίστοιχα μείωσης των συμμείκτων, είτε την επιλογή άλλης μεθόδου, ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες, προκειμένου με την μείωση του υπολείμματος για ταφή, την ανακύκλωση και ανάκτηση , η εγκατάσταση να συνεισφέρει στην σταδιακή επίτευξη των στόχων του εθνικού σχεδιασμού για τα απορρίμματα για το 2030.

Φυσικό αντικείμενο του έργου

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 23.914 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (Α.Σ.Α.), ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Επιπροσθέτως, επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας), καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 9.482 τόνων ετησίως.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες:

α) Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.), αποτελούμενη από μονάδα προδιαλογής (μηχανικού διαχωρισμού) και μονάδα κομποστοποίησης – ωρίμασης και μονάδα ραφιναρίαςκομπόστ των μηχανικά διαχωρισμένων οργανικών υλικών, και θα δέχεται 23.914 τόνους/έτος σύμμεικτα αστικά απόβλητα (απορρίμματα γκρι / πράσινου κάδου), καθώς και υπολείμματα της Μ.Ε.Β. και του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.)·

β) Μονάδα Επεξεργασίας Βιοποβλήτων (Μ.Ε.Β.), αποτελούμενη από μονάδα κομποστοποίησης – ωρίμασης και μονάδα ραφιναρίαςκομπόστ των προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων, και θα δέχεται 9.482 τόννους/έτος προδιαλεγμένα στην πηγή βιοαπόβλητα (υλικά καφέ κάδου) και 2.375 τόνους/έτος πράσινα απόβλητα.

Η μονάδα ραφιναρίας θα είναι κοινή για τις Μ.Ε.Α. και Μ.Ε.Β.. Η μονάδα κομποστοποίησης Α.Σ.Α. θα δέχεται μηχανικά διαχωρισμένα στη Μ.Ε.Α. οργανικά, κατ’ ελάχιστον 11.820 τόνους/έτος, ενώ η Μ.Ε.Β. θα δέχεται διαχωρισμένα στην πηγή βιοαπόβλητα και μαζί με το διογκωτικό υλικό (πράσινα απόβλητα) θα δέχεται κατ’ ελάχιστον 11.857 τόνους/έτος οργανικό υλικό.

Επίσης, το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες. Η σύμβαση προβλέπει επιπλέον:

α) δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον έξι (6) έτη λειτουργίας του έργου, και

β) δικαίωμα προαίρεσης για εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τον Π/Υ, όπως αναλύονται στην προμελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα “Συνείδηση” 

Κορονοϊός: 3 νέα κρούσματα στην Αιτωλοακαρνανία – 519 σε όλη την χώρα

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr