ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ - Ειδήσεις, ΝέαΔιαφοραΔΕΥΑ Αγρινίου: «Έξυπνη» υδρομέτρηση μέσω Ταμείου Ανάκαμψης

ΔΕΥΑ Αγρινίου: «Έξυπνη» υδρομέτρηση μέσω Ταμείου Ανάκαμψης

ΔΕΥΑ Αγρινίου: «Έξυπνη» υδρομέτρηση μέσω Ταμείου Ανάκαμψης

Ανάμεσα στους δήμους που αξιοποίησαν την πρόσκληση χρηματοδότησης για την “έξυπνη” υδρομέτρηση”, που έληγε 30/9, είναι και η ΔΕΥΑ Αγρινίου

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόσφατα τροποποίησε την Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων χρηματοδότησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης για κατασκευή έργων και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού με καταληκτική ημερομηνία τις 30 Σεπτεμβρίου.

Παρότι το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό  95 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ορισμένες μόνο πόλεις είχαν έτοιμες προτάσεις με εγκεκριμένες μελέτες για να διεκδικήσουν βελτιώσεις στα συστήματα ύδρευσης τους, ανάμεσα σε αυτές και το Αγρίνιο που πήρε απόφαση με το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ και κατέθεσε σχετική μελέτη για έργο ύψους περίπου 5,5 εκ(με τον ΦΠΑ).

Συνοπτικά το έργο του οποίου την χρηματοδότηση θα επιδιώξει η ΔΕΥΑ Αγρινίου περιγράφεται ως «Προμήθεια Συστήματος Τηλε-ελέγχου και Ανίχνευσης  Διαρροών Μετρητικών Διατάξεως Κατανάλωσης του Υπάρχοντος Εσωτερικού Δικτύου Αγρινίου». Το αντικείμενο αυτό επιλέχθηκε, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑ Αγρινίου Κωνσταντίνο Κιτσοπάνο, «διότι προκρίθηκε η προμήθεια και η εγκατάσταση σύγχρονων υδρόμετρων και ο ψηφιακός έλεγχος του δικτύου. Και ο λόγος είναι πως τα υδρόμετρα στο Αγρίνιο είναι εξαιρετικά απαρχαιωμένα και σε πολλές περιπτώσεις κατεστραμμένα και εκτός λειτουργίας. Ο δε έλεγχος διαρροών και η γενικότερη ορθή και αειφορική διαχείριση του πολύτιμου νερού δεν συνάδει με τις ανάγκες της εποχής μας».

Στόχος του συστήματος, όπως αναφέρεται και στην σχετική πρόταση που έχει κατατεθεί, είναι η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης, καθώς και η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων των στοιχείων του συστήματος ύδρευσης. Το προτεινόμενο σύστημα προβλέπει την δημιουργία συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών και αυτοματισμού στην λειτουργία των εγκαταστάσεων με Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου. Από αυτό θα γίνεται διαχείριση των υδάτινων πόρων με ηλεκτρονική αποτύπωση του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού, διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων 15.000 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου κατανάλωσης. Ακόμη, προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του Συστήματος, εγκατάσταση εξοπλισμού επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των όποιων αναμεταδοτών – κεραιών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήματος, καθώς και την υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που απαιτούνται.

Το ότι πρόκειται για φιλόδοξο ως εγχείρημα φαίνεται και γιατί απαιτεί προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού που αναφέρεται στη μελέτη για την αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήματος, εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού που απαιτείται από την μελέτη για την ένταξη συστήματος ελέγχου με τηλεχειρισμό και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων (ΤΣΕΚ) στο σύστημα. Ακόμη, εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ), δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος, παράδοση σχεδίων λειτουργίας και συντήρησης καθώς και εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΑ στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος!

Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, δε, προστίθενται ως προμήθεια άλλα 1.000 υδρόμετρα, σε σύνολο 15.000 υδρόμετρων. Δηλαδή, θα χρειαστούν τα 1.000 για την κάλυψη αναγκών, ποσοστό επί του συνόλου περίπου 6,67 %.

Τι χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης

Από το Ταμείο Ανάκαμψής και Ανθεκτικότητας για τέτοια έργα στις δημοτικές υπηρεσίες ύδρευσης προβλέπεται η χρηματοδότηση των ακόλουθων δράσεων:

Α. Υποδομές παροχής νερού: Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης – ενίσχυσης υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού από νέες ή υφιστάμενες υδροληψίες.
Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού.
Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού με τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού ή αναβάθμιση υφιστάμενων.
Καθοδική προστασία εξωτερικών αγωγών μεταφοράς νερού.
Ανόρυξη νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων.
Αναγκαία έργα υδροληψίας και τα απαραίτητα αντλιοστάσια για τη μεταφορά του νερού.
Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων με τοποθέτηση μετατροπέων (inverters).
Β. Τηλεμετρία – έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλε-έλεγχος /τηλεχειρισμός) σε νέα ή υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού σε λειτουργικά εσωτερικά δίκτυα διανομής και εξωτερικά υδραγωγεία.

Γ. Ψηφιακοί μετρητές νερού: Προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών με σκοπό την ανίχνευση απωλειών, τη μείωση του χρόνου και της συχνότητας μέτρησης και συμβολή στη βέλτιστη λειτουργία του δικτύου.

Δ. Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης: Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού με τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων, τυχόν νέο δίκτυο μεταφοράς αφαλατωμένου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές αποθήκευσης ή αύξηση της παροχέτευσης εξωτερικού υδραγωγείου.

Να σημειωθεί ότι πριν από ενάμιση χρόνο ο δήμος Αγρινίου είχε προσπαθήσει να βρει χρηματοδότηση για παρόμοιο έργο από το «Αντώνης Τρίτσης», για πάνω από 10.000 αυτοματοποιημένα υδρόμετρα, όμως δεν είχε προχωρήσει η ένταξη στο πρόγραμμα.

Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας: Συνεχίζονται τα αναπτυξιακά έργα

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ