ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΔεν υπάρχει αυξημένo έλλειμμα γνωστικήs για ηλικιωμένα άτομα που χρησιμοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας

Δεν υπάρχει αυξημένo έλλειμμα γνωστικήs για ηλικιωμένα άτομα που χρησιμοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας

Δεν υπάρχει αυξημένo έλλειμμα γνωστικήs για ηλικιωμένα άτομα που χρησιμοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας

Γαλλική Βιοστατιστική Ενωση Ωτορινολαρυγγολόγων (SNORL) και την Εθνική Ένωση τήs ακοήs Ειδικοί Βοήθειας (Unsaf), με τη συμμετοχή τήs καθηγητριαs Hélène Amieva.

” “Χρήση των ακουστικών βαρηκοΐας μετριάζει τή γνωστική εξασθένηση σε ηλικιωμένα άτομα με απώλεια ακοής». Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε μια ομάδα ερευνητών στο Μονάδας Επιδημιολογίας 897 και Βιοστατιστικής του Γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ιατρικής Έρευνας (Inserm) στο Μπορντό. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου στην Επιθεώρηση της Αμερικανικής Γηριατρικής Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου από τη Γαλλική Εθνική Βιοστατιστικής Ένωση ωτορινολαρυγγολόγων (SNORL) και την Εθνική Ένωση της ακοής Ειδικοί Βοήθειας (Unsaf), με τη συμμετοχή τού καθηγητή Hélène Amieva, ο οποίος εκπροσώπησε την ομάδα από Μπορντό. Πέρυσι, η ομάδα παρουσίασε τα αποτελέσματα δείχνουν μια σχέση μεταξύ της απώλειας ακοής και της γνωστικής εξασθένησης, επιβεβαιώνοντας έτσι τα πορίσματα της έρευνας που διεξάγεται από τον καθηγητή Φρανκ Λιν, και την ενίσχυση αυτών των αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι η διαχρονική μελέτη στη Γαλλία καλύπτει μια περίοδο 25 ετών, έναντι έξι έτών για την αμερικανική ομάδα.

Πρόσφατα ευρήματα που υποστηρίζουν την εξέταση και την αποκατάσταση της ακοής στους ηλικιωμένους .

Συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων των ασθενών έχουν δείξει ότι όσοι έχουν απώλεια ακοής και οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας, είχαν σημαντικά υψηλότερη γνωστική εξασθένηση ‘βάσει τών τεστ MMSE’, σέ σχέση μέ εκείνους που δεν έχουν διαταραχή ακοής, γιά πάνω από 25 χρόνια παρακολούθησης. Το Mini-Mental State Examination που αναπτύχθηκε από Folstein κ.ά.. είναι ένα κοινό τεστ που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των γνωστικών και τήν ψυχική κατάσταση ενός ατόμου.

Αντίθετα,αποδεικνύεται από MMSE σέ δοκιμές μέ ομάδες ατόμων με απώλεια ακοής, αλλά που χρησιμοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας, δεν ήταν διαφορετικά από αυτά της ομάδας ελέγχου που αποτελείται από άτομα που δεν έχουν προβλήματα ακοής.

Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει ότι η γνωστική εξασθένηση αυξάνεται σε ηλικιωμένα άτομα με απώλεια ακοής. Τα προβλήματα ακοής συνήθως σχετίζεται με αυξημένη συμπτώματα της κατάθλιψης και σταδιακή κοινωνική απομόνωση.

Τα ευρήματα δείχνουν επίσης,¨για πρώτη φορά¨, ότι η αποκατάσταση της απώλειας ακοής με βοηθήματα ακοής βοηθά να αποτρέψει ένα υψηλότερο επίπεδο της νοητικής έκπτωσης σε άτομα με απώλεια, σε σύγκριση με ανθρώπους που δεν έχουν προβλήματα ακοής.

Φορώντας ακουστικά βαρηκοΐας φαίνεται να έχει θετική επίδραση στις νοητικές λειτουργίες με την αποκατάσταση επικοινωνιακών ικανοτήτων και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής.

Τα αποτελέσματα αυτά συνηγορούν υπέρ της εξέτασης και την αποκατάσταση της ακοής στους ηλικιωμένους ανθρώπους, δήλωσε ο καθηγητής Amieva στη συνέντευξη Τύπου. “Έχουμε τώρα ένα σύνολο στοιχείων που είναι αρκετά ισχυρό για να αποδείξει ότι η απώλεια ακοής επάγει επιταχυνόμενη εξασθένηση των γνωστικών λειτουργιών στην ηλικιωμένους. Επιπλέον, και για πρώτη φορά, τα ευρήματα δείχνουν ότι η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας βοηθά στη μείωση αυτής της παρακμής. Εξασθενήσεις ακοής συνδέονται εν γένει με αυξημένα συμπτώματα της κατάθλιψης και σταδιακή κοινωνική απομόνωση.

Φορώντας ακουστικά βαρηκοΐας φαίνεται να έχει θετική επίδραση στις νοητικές λειτουργίες αποκαθιστώντας επικοινωνιακές ικανότητες, και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής. Τα άτομα με απώλεια ακοής που χρησιμοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας δεν παρουσιάζουν αυτή την υψηλότερη γνωστική εξασθένηση, αλλά φαίνεται να έχουν παρόμοιο επίπεδο παρακμής, όπως οι ηλικιωμένοι χωρίς προβλήματα ακοής. Και αυτό το εύρημα είναι εντελώς νέο.!!

Επίσης, γενικότερα, τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι μαζί με άλλες στρατηγικές πρόληψης, όπως η σωματική άσκηση και μια διατροφή μεσογειακού τύπου, διατηρώντας καί υγιή ακρόαση θα πρέπει να είναι μία από τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την προώθηση της καμπάνιαs «υγιή γηρατειά».

Φαίνεται ότι η ομάδα PAQUID θα συνεχίσει να μας φέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα, ιδίως στον τομέα της ακοής. Η ομάδα μας Inserm στο Μπορντό εργάζεται για την επιδημιολογία της γήρανσης του πληθυσμού καί τη γνωστική λειτουργία ιδίως, για πολλά χρόνια. Ψάχνουμε σε πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, εάν η βιολογική, γενετική, περιβαλλοντική, ή ψυχοκοινωνική εμπλέκονται στη γνωστική εξασθένηση σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Έχουμε αρχίσει πρόσφατα να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στην ακοή – στην πραγματικότητα δέν είμαστε ειδικοί ακοολογία αλλά με την εκπαίδευση νομίζω ότι τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης είναι πολύ ενθαρρυντικά, πού σημαίνει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο σε αυτόν τον τομέα! Τώρα σκεφτόμαστε τη σχέση πού μπορεί να υπάρχει μεταξύ της απώλειας ακοής και απώλεια της αυτονομίας και της θέσης σε ιδρύματα φροντίδας, μαζί με όλες τις συνέπειες για την υγεία που είναι πολύ γνωστές στην φωτογήρανση και ότι είναι μια ανησυχία σε όλους μας. Οι δυνατότητες που ανοίγονται από PAQUID είναι τεράστιες. Μεταξύ των λεωφόρων της έρευνας, που ειδικά ελπίζουμε να δείξουμε στο χρόνο ποια είναι η σχέση μεταξύ της απώλειας ακοής και της θνησιμότητας. ”

Τι είναι PAQUID;

Η μελέτη PAQUID – Inserm U 897, Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής, Μπορντό – είναι μια ομάδα πληθυσμού που ιδρύθηκε το 1988 για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα παρακολούθησης (25 χρόνια μέχρι τώρα) των 3.777 ηλικιωμένους ηλικίας 65 ετών και άνω σε 75 πόλεις και κωμοπόλεις σε Gironde και Dordogne, νοτιοδυτική Γαλλία. Ο κύριος στόχος του PAQUID ήταν η επιδημιολογική μελέτη της γνωστικής και λειτουργικής γήρανσης του γενικού πληθυσμού, ιδίως την επιδημιολογία της νόσου του Alzheimer και των συναφών ασθενειών, αλλά και την επιδημιολογία της εξάρτησης σε ηλικιωμένα άτομα. Οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν έντεκα φορές, περίπου κάθε δύο χρόνια, με επαναλαμβανόμενες δοκιμές της νόησης, τη συλλογή των δεδομένων λειτουργικής κλίμακας, καθώς και η συστηματική ανίχνευση της άνοιας. PAQUID εφόσον οι πρώτες εκτιμήσεις του επιπολασμού, συχνότητα, και η μέση διάρκεια της ασθένειας στο γενικό πληθυσμό. Η ομάδα χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη των πολλαπλών παραγόντων κινδύνου της νόσου του Alzheimer και συναφών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, του φύλου, επίπεδο εκπαίδευσης, η κατανάλωση κρασιού και του καπνού, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, κλπ, μαζί με τη φυσική ιστορία της πρόδρομης φάσης της νόσου, για περισσότερο από δέκα χρόνια. PAQUID έχει δείξει ότι η άνοια ήταν μακράν την κύρια αιτία της εξάρτησης ηλικιωμένων. Έχει επίσης δείξει ότι η εξασθένηση των γνωστικών λειτουργιών είναι υψηλότερη στους ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουν απώλεια ακοής, συγκριτικά με εκείνους που δεν έχουν πρόβλημα ακοής.

Ως υπενθύμιση, μια αμερικανική μελέτη από τον καθηγητή Φρανκ Λιν (Johns Hopkins School of Medicine, Βαλτιμόρη, MD) που δημοσιεύθηκε το 2013 στο περιοδικό JAMA, που περιλάμβανε 1.984 ασθενείς με μέσο όρο ηλικίας τα 77 χρόνια, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απώλεια ακοής χωρίς διόρθωση σχετίζεται με την επιτάχυνση της νοητικής έκπτωσης σε άτομα που ζουν σε οίκους ευγηρίαs.

Aκοήplus.

Επισημονικό Κέντρο Εφαρμογήs Aκουστικών Βαρηκοίαs.

Σταύροs Ζαρκαβέληs. Ειδικόs Aκοοπροθετιστήs.

Μέλοs του Συλλόγου Ακοοπροθετιστών Ελλάδοs & ΑΕΑ Εurope.

Aναστασιάδη 4 (1οs όροφοs), Aγρίνιο- Αιτωλ/νία. Tηλ. 2641033999 & 6985079513.   σελ. Otomed Αγρίνιο

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr