ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑγρινιοΔείτε σε ζωντανή μετάδοση την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου

Σήμερα διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη η 2η/2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.     Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 1&29/2021 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και οι υπ’ αριθμ. 2&3/2021 αποφάσεις Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

·       Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

2.     Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 272/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

3.     Αποδοχή χρηματοδότησης για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων για το έτος 2020.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

4.     Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2021.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

5.     Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.)  Δήμου Αγρινίου, έτους 2021.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

6.     Καθορισμός κωδικών αριθμών εξόδων προϋπολογισμού 2021 δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

7.     Έγκριση ρύθμισης οφειλών μισθωμάτων σχολικών κυλικείων, σχολικού έτους 2019-2020 και μείωση μισθωμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

8.     Γνωμοδότηση σχετικά με φάκελο στο πλαίσιο του έργου: «Οριοθέτηση τμήματος ρέματος “ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ” (Περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου) Δ.Ε. Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

9.     Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγρινίου έτους 2020.

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

10.  Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων.

(Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 3&28/2021 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

11.  Εκμίσθωση εκτάσεων του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 27/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

12.  Υλοτόμηση δένδρων του Δήμου Αγρινίου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. (Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 4&30/2021 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

13.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 302/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 89/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου Αγρινίου”».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

14.  Απευθείας ανάθεση μίσθωσης κτιρίου για την επέκταση ήδη εγκατεστημένης  υπηρεσίας (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

15.  Έγκριση για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199, παρ. 6, Ν. 3463/06).

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10069/17-2-2021 έκθεση της  Επιτροπής Παροχής Γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

16.  Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατεργασία εδάφους Δημοτικού Λαχανόκηπου», από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

17.  Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων», από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

18.  Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας: «Φύλαξη των Δομών Αστέγων Δήμου Αγρινίου, Υποέργο 1: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας, Υποέργο 2: Υπνωτήριο», από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Αγρίνιο: Διάσωση πλάτανου στις Παππαδάτες από συνεργείο του Δήμου

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr