ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑγροτικα ΝεαΧρήματα και στους νέους επιλαχόντες αγρότες

Χρήματα και στους νέους επιλαχόντες αγρότες

Χρήματα και στους νέους επιλαχόντες αγρότες

 

Μέχρι τα Χριστούγεννα 90 νέοι επιλαχόντες αγρότες από την Αιτωλοακαρνανία θα μοιραστούν 21.250.000 ευρώ μαζί με τους υπόλοιπους νέους επιλαχόντες αγρότες της Δυτικής Ελλάδος

 

Αυξάνονται οι αρχικές κατανεμηθείσες πιστώσεις του προγράμματος, Εγκατάσταση Νέων Αγροτών από 15.500.000 ευρώ σε 21.250.000 ευρώ στην Δυτική Ελλάδα, ώστε να χρηματοδοτηθούν και οι επιλαχόντες νέοι αγρότες.

Στην Αιτωλ/νία οι επιλαχόντες είναι 90 άτομα – νέοι αγρότες, οι οποίοι μέχρι και το τέλος του Δεκεμβρίου θα κληθούν να μοιραστούν 21.250.000 ευρώ μαζί με τους υπόλοιπους επιλαχόντες νέους αγρότες της Δυτικής Ελλάδας.

Οι επιλαχόντες από την Ηλεία είναι σε αντίστοιχο σχεδόν αριθμό με αυτόν των Αιτωλ/νάνων, ενώ οι Αχαιοί νέοι αγρότες είναι λίγο περισσότεροι. Τα κριτήρια των επιλαχόντων νέων αγροτών ήταν τα εξής:

  • Μόνιμοι κάτοικοι Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.
  • Να έχουν εγκατασταθεί ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της υποβολής αίτησης ενίσχυσης και να έχουν εγγραφεί στο ΟΣΔΕ και εφόσον το μεσοδιάστημα από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης έως την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισης δεν ξεπερνά τους δεκαοχτώ μήνες.
  • Η γεωργική τους εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του Κεφ.ΙΓ2 της Πρόσκλησης του Μέτρου.
  • Να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο μέγιστης διάρκειας πέντε ετών για την διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσης τους και την απόκτηση ή συμπλήρωση της επαγγελματικής τους ικανότητας.
  • Να αναλαμβάνουν συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις
  • Να μην εμπίπτουν στους μη επιλέξιμους υποψηφίους του Κεφ.ΙΓ3 της Πρόσκλησης του Μέτρου.

Η τροποποίηση αυτή που αφορά τους επιλαχόντες είναι η τρίτη κατά σειρά, ενώ ήταν η δεύτερη πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας ένταξης στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Το συνολικό ποσό για όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδος είναι 198.000.000 ευρώ και συγκεκριμένα ο πίνακας για όλη την Ελλάδα έχει ως εξής:

Α/Α Περιφέρεια Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης σε €
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 20.200.000
2 Κεντρικής Μακεδονίας 50.000.000
3 Δυτικής Μακεδονίας 11.950.000
4 Θεσσαλίας 17.500.000
5 Ηπείρου 5.387.000
6 Ιονίων Νήσων 2.000.500
7 Δυτικής Ελλάδος 21.250.000
8 Στερεάς Ελλάδος 9.900.000
9 Πελοποννήσου 16.800.000
10 Αττικής 812.500
11 Βορείου Αιγαίου 11.200.000
12 Νοτίου Αιγαίου 2.200.000
13 Κρήτης 28.800.000
ΣΥΝΟΛΟ 198.000.000

 

Κων/νος Χονδρός

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr