Χαρδαλιά δηλώσεις ΟΣΔΕ: Σύμβουλοι Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Το τεχνικό-μελετητικό γραφείο ΧΑΡΑ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ είναι πιστοποιημένο Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.) ΟΣΔΕ, στα πλαίσια των στόχων που έχει θέσει η εταιρεία να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες γεωργικών συμβούλων για τη βέλτιστη  και ποιοτική εξυπηρέτηση των παραγωγών της περιοχής μας.

Έργα και μελέτες που αναλαμβάνουμε:

 • Δηλώσεις ΟΣΔΕ- Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων
 • Βιολογική γεωργία- κτηνοτροφία
 • Άδειες σταυλικών εγκαταστάσεων
 • Άδειες χρήσης νερού
 • Νέοι Αγρότες
 • Σχέδια βελτίωσης
 • Μελέτες γεωτεχνικές- Περιβαλλοντικές Μελέτες (κατ. 23, 27)
 • ΜελέτεςISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001- ISO 45001
 • Κτηματολόγιο- Τοπογραφικά- Άδειες

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Ηλία Ηλιού 5 (2ος όροφος) Αγρίνιο

Τηλέφωνο: 26410 20038,  κινητό: 6939670153, Email: xarikleiax@yahoo.gr

ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΣΔΕ:

 • Δημοτική Ενότητα Στράτου, 12οχλμ Αγρινίου- Αμφιλοχίας στα γραφεία της εταιρείας ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΙΩΝ, τηλέφωνο για ραντεβού: 26410 71457
 • Νεοχώρι Ι.Π. Μεσολογγίου, Αλετρά και Μαλακάση, ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, τηλέφωνα για ραντεβού: 26320 91806 και 26320 91876

Όπως είναι γνωστό, το ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) είναι ένα πληροφοριακό σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων που στηρίζεται σε τεχνικές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) χρησιμοποιώντας ως  υπόβαθρο χάρτες και ορθοφωτογραφίες. Στο σύστημα αυτό καταγράφονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας  των αγροτεμαχίων των δικαιούχων, για τη λήψη της βασικής και άλλων ενισχύσεων.

Πρόκειται για μια σημαντική διαδικασία γιατί με μία και μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει ο παραγωγός κάθε χρόνο, καλύπτονται όλες οι άμεσες ενισχύσεις και  όλα τα καθεστώτα και τα μέτρα στήριξης.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι όχι μόνο επαγγελματίες αγρότες αλλά και οποιοσδήποτε έχει κάποια αγροτική εκμετάλλευση στο όνομά του.

Ειδικότερα, η δήλωση στο ΟΣΔΕ προσφέρει τις εξής δυνατότητες:

1) δίνει το δικαίωμα στον παραγωγό για τη λήψη της βασικής  ενίσχυσης για την έκταση αγροτικής γης που δηλώνει στο ΟΣΔΕ, μέσω της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων που έχει λάβει από την αρχική κατανομή το 2015, είτε αποκτώντας τα, μέσω μεταβίβασης δικαιωμάτων ή κατανομής από το Εθνικό Απόθεμα.

2) δίνει το δικαίωμα για επιπλέον ενισχύσεις (πράσινη ενίσχυση, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική αποζημίωση).

3)επιτρέπει τη συμμετοχή στα προγράμματα του ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) π.χ. Βιολογική Γεωργία, Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι Αγρότες.

4) επιτρέπει τη συμμετοχή σε  οικοτεχνία, άδεια παραγωγού υπαίθριου εμπορίου, αίτηση για άδεια χρήσης νερού (γεώτρηση) για αγροτική χρήση.

5)επιτρέπει την ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής μέσω ΕΛΓΑ, η οποία είναι υποχρεωτική και τη διεκδίκηση αποζημίωσης σε περίπτωση φυσικής καταστροφής

Κάθε χρόνο η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) γίνεται όλο και πιο σημαντική καθώς σε αυτή ενσωματώνονται όλο και περισσότερες πληροφορίες για την εκμετάλλευση, που έχουν σχέση με την πληρωμή των επιδοτήσεων και με την διαχείριση όλων των προγραμμάτων. Στη δήλωση ΟΣΔΕ,στηρίζεται η μοριοδότηση των προγραμμάτων του ΠΑΑ (Νέοι Αγρότες Σχέδια Βελτίωσης κ.λπ.) και καταχωρούνται οι αιτήσεις πληρωμής για τα μέτρα-παράλληλες δράσεις (π.χ.Βιολογική Γεωργία- Κτηνοτροφία). Η ύπαρξη εξειδικευμένου  γεωργικού συμβούλου είναι επιβεβλημένη ώστε να εξασφαλίζει μέσω της σωστής Δήλωσης ΟΣΔΕ ότι πληρούνται  οι στόχοι και οι συνθήκες για τα προγράμματα του ΠΑΑ που υλοποιεί ο παραγωγός αλλάκαι για να πετύχει τη μέγιστη μοριοδότηση για κάποιο επερχόμενο πρόγραμμα (π.χ. Σχέδια Βελτίωσης) που επιθυμεί να ενταχθεί, βάση της προδημοσίευσης του προγράμματος.

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία λοιπόν, ότι το ΟΣΔΕ αποτελεί τη βάση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που διανύουμε (ΚΑΠ  2014-2020) και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), αλλά θα αποτελέσει και τη βάση της νέας ΚΑΠ μετά το 2020.

Η στόχευση της νέας ΚΑΠ θα περιλαμβάνει περισσότερα μέτρα για το περιβάλλον και το κλίμα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων στη γεωργία, την προσέλκυση νέων γεωργών και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, την προώθηση της καινοτομίας, της γνώσης και των νέων τεχνολογιών στη γεωργία. Η δομή της νέας ΚΑΠ θα απαιτεί τη διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ του ΟΣΔΕ και των αγροτών και τη δημιουργία ενός συστήματος πληροφοριών και ενημερώσεων των παραγωγών όπου ο ρόλος τουσυμβούλου – γεωπόνου θα είναι πολύ σημαντικός.

Στόχος της εταιρείας μας είναι να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποβολής Δηλώσεων ΟΣΔΕ, με σεβασμό στον παραγωγό, που στο κατώφλι της αλλαγής της Αγροτικής Πολιτικής  χρειάζεται όχι απλά έναν καταχωρητή αλλά έναν σύμβουλο και συνεργάτη που θα τον βοηθήσει να εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες επιδότησής του,θα τον συμβουλεύει για τη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του στο πλαίσιο των προγραμμάτων, θα τον ενημερώνει  για τις υποχρεώσεις του για τα μέτρα που πρέπει να τηρεί για το περιβάλλον,  τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και θα τον βοηθήσει να παίρνει τις σωστές αποφάσεις για να βελτιώσει την διαχείριση και τη συνολική απόδοση της εκμετάλλευσης του.