ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανια«Βήμα εκσυγχρονισμού»

«Βήμα εκσυγχρονισμού»

Χριστόφορος Παπαϊωάννου, αρμόδιος αντιδήμαρχος Αγρινίου:Καταργούνται οι επικυρωμένες φωτοτυπίες για το Δημόσιο

Μεγάλη διευκόλυνση για τους πολίτες αποτελεί η πρόσφατη ψήφιση νόμου με τον οποίο καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από πολίτες και επιχειρήσεις κατά τις συναλλαγές τους με το δημόσιο.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η διάταξη αυτή θα ελαφρύνει σε μεγάλο βαθμό το έργο των διοικητικών αρχών.
Όπως επεσήμανε μιλώντας στην εφημερίδα «Σ» » ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αγρινίου Χριστόφορος Παπαϊωάννου, ο νόμος αυτός «αποτελεί βήμα εκσυγχρονισμού της χώρας». Πιο αναλυτικά ο κος Παπαϊωάννου μας είπε:
«Θέλω να ενημερώσω τους συμπολίτες μας  ότι με το νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/ Α / 26-3-2014) έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους. Λέγοντας σύνολο εννοούμε τις συναλλαγές όχι μόνο με τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και με φορείς που έμμεσα ή άμεσα ελέγχονται από το κράτος. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται και οι δημόσιες υπηρεσίες οι όποιες δεν αποτελούν αμιγώς διοικητικές αρχές π.χ. Δικαστήρια όλων των βαθμών,  οι Μητροπόλεις κ.α. Η κατάργηση ισχύει για έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς.
Αντί λοιπόν για πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ή επιχειρήσεις θα υποβάλλουν από τώρα και στο εξής στις υπηρεσίες και στους φορείς που εμπίπτουν στην  ως άνω ρύθμιση απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων  και πλέον το Δημόσιο είναι υποχρεωμένο να τα δέχεται. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
Στη συνέχεια όμως οι υπηρεσίες θα είναι υποχρεωμένες να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό 50% των φωτοαντιγράφων που έχουν υποβληθεί και τούτο διότι η υποβολή των απλών  φωτοαντιγράφων θα υπέχει θέση υπεύθυνης δηλώσεως του πολίτη περί της ακρίβειας και της αλήθειας των υποβαλλόμενων εγγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με την υπεύθυνη δήλωση του νομού 1599/1986.  Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του νόμου 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική  ή άλλη πράξη για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά».

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr