ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΠολιτικα ΝεαΑς μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση….».

Ας μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση….».

Να κάνουμε το νερό άξονα ανάπτυξης και εξωστρέφειας της περιοχής μας Η φύση έχει προικίσει την περιοχή μας με πλούτο ακτών και υδάτινων πόρων (διαθέτει άνω του 30% των εθνικών υδάτινων πόρων), ο συνδυασμός των οποίων αποτέλεσε για αιώνες πηγή ζωής και πολιτισμού.

Η αξία και η σπουδαιότητα του νερού, ως φυσικός πόρος, αυξάνεται συνεχώς για όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ η διαθεσιμότητά του δεν είναι πάντα εξασφαλισμένη. Στην Αιτωλοακαρνανία, λόγω της έλλειψης ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού για τη διαχείριση υδάτων, παρουσιάζονται ακόμα και σήμερα τόσο ανεπάρκειες στο αρδευτικό σύστημα, που επηρεάζουν κυρίως την αγροτική παραγωγή, όσο και σοβαρά προβλήματα ύδρευσης σε αρκετές περιοχές. Επίσης, υπάρχουν σημαντικές απώλειες εσόδων από άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με την διαχείριση υδάτων και δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς (ναυταθλητισμός, αλιεία, δημιουργία πόλων αναψυχής). Παράλληλα, παρότι στην περιοχή είναι εγκατεστημένοι μεγάλοι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (άνω του 60% 63% της συνολικής υδροηλεκτρικής ενέργειας της χώρας), η αξιοποίηση τους, μέσω ανταποδοτικών τελών ή των ίδιων των σταθμών ως Εγκαταστάσεων Πολλαπλού σκοπού για την περιφερειακή οικονομία, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην κοινωνική ζωή των περιοχών που βρίσκονται και λειτουργούν, παραμένει ένα όνειρο! Η διαχείριση του νερού αποτελεί σήμερα διεθνώς μια πρόκληση, καθώς η ορθολογιστική χρήση του, μπορεί όχι απλά να οδηγήσει στην ικανοποίηση των αναγκών κάθε περιφέρειας, αλλά και να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη πολλαπλών οικονομικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο των πολιτικών συνοχής της περιόδου 2007 -2013 οι επενδύσεις για την διαχείριση νερού ανήλθαν στο 30% του συνολικού Π/Υ για το περιβάλλον, ενώ σήμερα η διαχείριση του νερού αντιμετωπίζεται ως σημαντική πρόκληση στο πλαίσιο επιλογών που συνδέονται με τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης για τις περιφέρειες της Ευρώπης κατά το διάστημα 2014-2020. Η πρότασή μας αφορά στο να φέρουμε το θέμα της διαχείρισης του νερού  στο επίκεντρο της Περιφέρειας και να το εντάξουμε κατά προτεραιότητα στο στρατηγικό της πλάνο, ώστε μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων να συνεισφέρει καταλυτικά στην αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας, με άρση της απομόνωσης και αντιμετώπιση ενδογενών στρεβλώσεων, παράλληλα με την προστασία και βιωσιμότητα των πολύτιμων υδάτινων οικοσυστημάτων της. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει: •    Να καταγραφεί συστηματικά το υδάτινο δυναμικό της περιοχής, σε συνδυασμό με κατά προτεραιότητα αναπτυξιακές δυνατότητες που συνδέονται με την διαχείριση του νερού καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους •    Να εξεταστούν καινοτόμες επενδύσεις σε θέματα αντιμετώπισης απωλειών  στην άρδευση / ύδρευση,  καθώς και σε ζητήματα υπηρεσιών διατήρησης και προστασίας ποτάμιων ή παραλίμνιων οικοσυστημάτων, υδροβιότοπων κλπ. • Να συζητηθούν και να σχεδιαστούν – με διακομματική προσέγγιση και συμμετοχή επιστημόνων και της Κοινωνίας των Πολιτών – πολιτικές κινήτρων για την ορθολογική χρήση των υδάτων καθώς και σχέδια ανταποδοτικότητας, σε διαπεριφερειακό επίπεδο, και σε συνδυασμό με τις  προτεραιότητες της μακρο-περιφερειακής στρατηγικής Ιονίου – Αδριατικής • Να προωθηθούν συνεργασίες (και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο) για την συμβολή της έρευνας και καινοτομίας στην διαχείριση υδάτων, ως κομβικό στοιχείο της περιφερειακής οικονομίας, που θα οδηγήσουν σε πλατφόρμες ευρύτερης συνεργασίας με κέντρα ικανότητας, ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εν συνεχεία ανάπτυξη καινοτόμων παραγωγικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, εφαρμόζοντας τη θεωρία «thinking globally and acting locally» • Να συνδεθεί άρρηκτα η διαχείριση του νερού με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της περιοχή μας και εν συνεχεία με την διαχείριση των παράκτιων περιοχών, τον χωροταξικό, περιβαλλοντικό και πολεοδομικό περιφερειακό σχεδιασμό μας και εν τέλει με την ποιότητα της ζωής μας • Να αναπτύξουμε ένα όραμα για πράσινες πόλεις στην Αιτωλοακαρνανία, στις οποίες να αξίζει να ζει κανείς, σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα με καθαρές λίμνες, ποτάμια και καλή ποιότητα πόσιμου νερού Το ζήτημα του νερού μας αφορά όλους! Εμείς το έχουμε καταλάβει και θα παλέψουμε ώστε να αναδειχθεί νο 1 προτεραιότητα για την Αιτωλοακαρνανία. Κάποιοι άλλοι ακόμη κόβουν κορδέλες σε έργα – «μπαλώματα»! Στις 25 Μαΐου οι πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας και της Δυτικής Ελλάδας θα αξιολογήσουν προτάσεις και πρόσωπα, θα κρίνουν και θα αποφασίσουν. Ο τόπος μας δεν μπορεί να περιμένει άλλο.Νέα σελίδα με νέους ανθρώπους. ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Νεκτάριου Αθ. Φαρμάκη

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr