Απογευματινή λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου ΟΚΑΝΑ Αγρινίου

το Πολυδύναμο Κέντρο του ΟΚΑΝΑ στο Αγρίνιο (Υπ. 2, Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, MIS6004273, διευρύνει το ωράριο λειτουργίας του παρέχοντας τις υπηρεσίες του

ΟΚΑΝΑ

Με γνώμονα την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη υποστήριξης της κοινότητας σε θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και των εξαρτητικών συμπεριφορών, το Πολυδύναμο Κέντρο του ΟΚΑΝΑ στο Αγρίνιο (Υπ. 2, Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, MIS6004273, διευρύνει το ωράριο λειτουργίας του παρέχοντας τις υπηρεσίες του, τις Τετάρτες από τις 08:00 έως τις 20:00.

Η εν λόγω δομή απευθύνεται σε πολίτες του Νομού Αιτωλοακαρνανίας , άνω των 18 ετών και έχει ως σκοπό τη βραχεία παρέμβαση σε όλες τις επιμέρους ομάδες των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαρτήσεων & εξαρτητικών συμπεριφορών καθώς και την υποστήριξη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Ίσκου 38Α, ΤΚ 30133, Aγρίνιο
Τηλέφωνο: 2641054193
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 08:00-16:00
Τετάρτη: 08:00-20:00
E-mail: pk_agrinio@okana.gr