ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΝαυπακτοςΗ απάντηση στη βουλή για το μέλλον του οδικού άξονα Μπράλος – Αντίρριο

Η απάντηση στη βουλή για το μέλλον του οδικού άξονα Μπράλος – Αντίρριο

Η απάντηση στη βουλή για το μέλλον του οδικού άξονα Μπράλος – Αντίρριο

Σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο Δ. Κωνσταντόπουλος

Απάντηση στην κοινοβουλευτική ερώτηση των βουλευτών του ΚΙΝΑΛ Δ. Κωνσταντόπουλου και Γ. Μουλκιώτη αναφορικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης για την κατασκευή του οδικού άξονα Μπράλος-Αντίρριο και για το αν προτίθεται αυτός να χρηματοδοτηθεί από πόρους του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 έδωσαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ειδικός για ζητήματα ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος και η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ, Νίκη Δάνδολου.

Ο Δ. Σκάλκος αναφέρει πως  στο πλαίσιο του περιφερειακού προγράμματος της Στ. Ελλάδας έχει ενταχθεί το τμήμα «Τέλος Παράκαμψης Γραβιάς – Ισόπεδος Κόμβος Μεταλλείων Βωξίτη», συνολικού μήκους 4,7 Χιλιομέτρων, του Οδικού Άξονα «Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο», ενώ για το χρηματοδοτικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη διαγώνιο ως προς το νέο ΕΣΠΑ παραπέμπει ως καθ’ ύλην αρμόδια στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ.

Εν τούτοις, η Ν. Δάνδολου δηλώνει αναρμόδια, καθώς το θέμα «δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ». Προκειμένου βέβαια να είναι πλήρης η απάντηση από κυβερνητικής πλευράς εκκρεμεί η απάντηση του Υπουργείου Μεταφορών ως προς το σχεδιασμό των οδικών αξόνων που σχεδιάζει. Το Υπουργείο Μεταφορών δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί στην ερώτηση των βουλευτών του ΚΙΝΑΛ, κάτι όμως που αναμένεται, καθώς είναι η δεύτερη ερώτηση σχετικά που υποβάλλεται, μιας και στην πρώτη υποβληθείσα ερώτηση, στα τέλη του καλοκαριού, ο Κ. Καραμανλής δεν είχε δώσει κάποια απάντηση.

Η απάντηση του Γ.Γ του ΥΠ. Ανάπτυξης Δ. Σκάλκου

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης, με θέμα «Σχεδιασμός για την υλοποίηση έργων στους οδικούς άξονες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας » και σε ό,τι αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ), σας γνωρίζουμε ότι:

Με βάση στοιχεία ΟΠΣ (6/3/2020), το ποσοστό εντάξεων επί της συνολικής διαθέσιμης δημόσια δαπάνης του επιχειρησιακού προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020 ανέρχεται σε 101,73%, το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων σε 50,74% και το ποσοστό απορρόφησης σε 27,73% (ποσοστό δαπανών προς πιστοποίηση). Σε ότι αφορά το περιφερειακό πρόγραμμα, το ποσοστό εντάξεων ανέρχεται σε 77,91%, το ποσοστό συμβασιοποίησης σε 45,78% και το ποσοστό απορρόφησης σε 34,44%.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στην κατηγορία των οδικών έργων, έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται στην περιφέρεια Στ. Ελλάδας το τμηματοποιημένο έργο «Εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης, Φάση Β’» με π/υ συγχρ / ΔΔ 21,3 εκ € και το μεγάλο έργο «Κατασκευή του τμήματος Λαμία – Ξυνιάδα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)» με συγχρ. ΔΔ 326 εκ €. Παράλληλα χρηματοδοτούνται οριζόντιες δράσεις οδικής ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο όπως «Προμήθεια εξοπλισμού υπηρεσιών για δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο» με π/υ συγχ. ΔΔ 10 εκ €. Στον υφιστάμενο προγραμματισμό του τομεακού προγράμματος της τρέχουσας περιόδου δεν έχει συμπεριληφθεί ο οδικός άξονας Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο.

Στο πλαίσιο του περιφερειακού προγράμματος της Στ. Ελλάδας έχει ενταχθεί το τμήμα «Τέλος Παράκαμψης Γραβιάς – Ισόπεδος Κόμβος Μεταλλείων Βωξίτη», συνολικού μήκους 4,7 Χιλιομέτρων, του Οδικού Άξονα «Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο».

Η πράξη εντάχθηκε στις 15/05/2019 και αναμένεται από τον Δικαιούχο να υποβάλει τεύχη Δημοπράτησης για προέγκριση.

Σε ότι αφορά ειδικότερες πληροφορίες για τον προγραμματισμό εντάξεων αρμόδια να δώσει σχετικές πληροφορίες είναι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, καθώς και το συνερωτώμενο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως αρμόδιος φορέας πολιτικής, για θέματα σχεδιασμού και προγραμματισμού νέων έργων στους τομείς αρμοδιότητάς του.

Η απάντηση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ Ν. Δάνδολου

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 4526/27-02-2020 Ερώτησης Βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής με θέμα: «Σχεδιασμός για την υλοποίηση έργων στους οδικούς άξονες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος» και σε ότι αφορά στην ερώτηση 1 σας γνωστοποιούμε ότι:

Η πρόοδος υλοποίησης του τρέχοντος Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για το σύνολο του προγράμματος έχει ως εξής: επί της συνολικής διαθέσιμης Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης (ΣΔΔ) ύψους 5.514,6 εκατ. ευρώ, έχουν ενταχθεί έργα συνολικής ΣΔΔ ύψους 5.610 εκατ. ευρώ, ενώ οι σχετικές Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται στο ποσό των 2.798 εκατ. ευρώ, (50,74% του συνόλου των πόρων του Ε.Π.) και οι αντίστοιχες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 1.553,9 εκατ. ευρώ, (27,82% του συνόλου των πόρων του Ε.Π.).

Οι ερωτήσεις 2 και 3 δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ.

Όσον αφορά στην ερώτηση 4 σας ενημερώνουμε ότι το έργο του οδικού άξονα Μπράλλος Αντίρριο δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο σήμερα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη

Κορωνοϊός: Έβδομος νεκρός – 87χρονος από την Κοζάνη

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr