ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΕλλαδαΑπαγόρευση αλιείας αγκυροβολίας και κυκλοφορίας σκαφών – Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Απαγόρευση αλιείας αγκυροβολίας και κυκλοφορίας σκαφών – Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Απαγόρευση αλιείας αγκυροβολίας και κυκλοφορίας σκαφών – Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Για το χρονικό διάστημα από 15-06-2021 έως και 15-09-2021 και για τις ώρες από 08:00 έως 21:00 κάθε ημέρας, την απαγόρευση της αλιείας και αγκυροβολίας σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλιείς με κάθε μέσο τόσο από θαλάσσης όσο και από ξηράς στις ακόλουθες

θαλάσσιες περιοχές (παραλίες) περιοχής δικαιοδοσίας Α΄ Λ/Τ Ναυπάκτου:
α) Παραλία ΄΄Ψανής΄΄ Δήμου Ναυπακτίας, β) Παραλία ΄΄Γρίμποβου΄΄ Δήμου Ναυπακτίας, έως πεντακόσια (500) μέτρα Ανατολικά Αλσυλλίου Γριμπόβου (Πούντος Ναυπάκτου), γ) Παραλία Βάρειας Δήμου Ναυπακτίας από τον ποταμό ΄΄Βάρεια΄΄ και Δυτικά σε απόσταση τετρακοσίων (400) μέτρων (νεροτσουλήθρες), δ) Παραλία ΄΄Πατρινά΄΄ Δήμου Ναυπακτίας, ε) Παραλία Κάτω Βασιλικής Δήμου Ναυπακτίας σε όλο το μήκος της παραλίας μεταξύ παλαιού λιμένα και αλιευτικούκαταφυγίου στ) Παραλία Μακύνειας Δήμου Ναυπακτίας (300 μέτρα Δυτικά από το αλιευτικόκαταφύγιο έως το κέντρο «Τριανταφύλλου» και 300 μέτρα Ανατολικά του αλιευτικού καταφυγίου),
ζ) Παραλία ΄΄Χιλιαδούς΄΄ Δήμου Δωρίδος, η) Παραλία ΄΄Παραθάλασσο Μοναστηράκι΄΄ Δήμου Δωρίδος, θ) Παραλία ΄΄Σκάλωμα΄΄ Δήμου Δωρίδος, ι) Παραλία ΄΄Μαραθιά΄΄ Δήμου Δωρίδος (450 μέτρα εκατέρωθεν του αλιευτικού καταφυγίου), ια) Παραλία ΄΄Σεργούλας΄΄ Δήμου Δωρίδος, ιβ) Παραλία Γλυφάδας Δήμου Δωρίδος, ιγ) Παραλία Χανίων Δήμου Δωρίδος, ιδ) Παραλία Σπηλιάς Δήμου Δωρίδος, πλην των τμημάτων που οριοθετούνται από τα στίγματα:
-Από 38.372704, 22.096617 έως 38.370961, 22.096194
-Από 38.373333, 22.095732 έως 38.373352, 22.095641
-Από 38.373371, 22.095394 έως 38.373463, 22.094796
-Από 38.373427, 22.094453 έως 38.373421, 22.094324
ιε) Παραλία Αγίου Σπυρίδωνα Δήμου Δωρίδος.
Επίσης, στις ως άνω παραλίες για το ίδιο χρονικό διάστημα για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται, εκτός της περίπτωσης κίνησης εντός οριοθετημένων διαύλων, τόσο η κυκλοφορία όσο και η αγκυροβολία κάθε τύπου σκάφους καθώς και κάθε είδους θαλασσίου μέσου αναψυχής
ως κάτωθι:
α) Εντός των σημαντήρων με τους οποίους οριοθετούνται οι ανωτέρω παραλίες από τους οικείους Δήμους και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου κατά περίπτωση.
β) Σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των σημαντήρων.
γ) Σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι, στην περίπτωση που δεν υφίστανται σημαντήρες.
Οι παραβάτες της παρούσας Απόφασης ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261Α΄) όπως ισχύει.

Έκτακτη σύσκεψη με Τσιόδρα και Χαρδαλιά για την μετάλλαξη Δέλτα στην Κρήτη

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr