Αντλησιοταμίευση Αμφιλοχίας: Προχωρούν οι εργασίες του εμβληματικού project

Με εντατικό ρυθμό προχωρούν οι εργασίες υλοποίησης του εμβληματικού project της αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, της μεγαλύτερης επένδυσης στην Ελλάδα

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

Με εντατικό ρυθμό προχωρούν οι εργασίες υλοποίησης του εμβληματικού project της αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, της μεγαλύτερης επένδυσης στην Ελλάδα, -ύψους 650 εκατ. ευρώ-, στον κρίσιμο τομέα της αποθήκευσης ενέργειας.

Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και η πρόσφατη έγκριση από το ΥΠΕΝ της τεχνικής µελέτης εκµετάλλευσης λατοµείου αδρανών υλικών- δανειοθαλάµου, σε περιοχή της κοινότητας Αλευράδας της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας.

Η εν λόγω κίνηση γίνεται για τις ανάγκες του έργου «Έργα Αντλησιοταµίευσης στις θέσεις «Άγιος Γεώργιος» και «Πύργος» των ∆ήµων Αµφιλοχίας και Αγρινίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας».

Η σχετική μελέτη είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ τον Μάρτιο του 2023, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων και κατά τη διάρκεια του Ιουλίου η τελική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση της τεχνικής µελέτης.

Στις 28 Ιουλίου η Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ ενέκρινε την τεχνική µελέτη εκμετάλλευσης λατοµείου αδρανών υλικών- δανειοθαλάµου, έκτασης 80.486,08 τ.µ στην παραπάνω περιοχή.

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή-Αντλησιοταμίευση

Το όλο εγχείρημα για την προετοιμασία και κατασκευή του εμβληματικού project χειρίζεται η εταιρεία ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή-Αντλησιοταμίευση Ι Μ.Α.Ε., η οποία συστάθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο, την 1η Ιουλίου 2022, με μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ και σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς, ενώ μοναδικός μέτοχος της είναι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ.

Στο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν η Παναγιώτα Δρυμωνίτου, ως Πρόεδρος, ο Γιώργος Αγραφιώτης ως Διευθύνων Σύμβουλος και οι Εμμανουήλ Περράκης, Μιχαήλ Βερροιόπουλος και Ευστράτιος Μπαρδάκας, ως μέλη.

Τον περασμένο Απρίλιο το Δ.Σ. της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή-Αντλησιοταμίευση Ι Μ.Α.Ε. χορήγησε ειδική άδεια σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρ. 99 και 100 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 για τη σύναψη «Σύμβασης Μελετών Εφαρμογής και Κατασκευής Έργου» για το έργο «Αντλησιοταμιευτικός Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας(ΣΑΗΕ) Αμφιλοχίας», ισχύος 680 MW, με συμβατικό τίμημα 623.577.980 ευρώ μεταξύ αυτής και της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Το project-«σταθμός»

Το project της αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, τη μεγαλύτερη επένδυση για την αποθήκευση ενέργειας στη χώρα μας.

Το «Σύστημα Αντλησίοταμιευσης στην Αμφιλοχία» θα διαθέτει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 680 MW (παραγωγή) και 730 MW (άντληση), θα περιλαμβάνει δυο ανεξάρτητους άνω ταμιευτήρες (Άγιο Γεώργιο και Πύργο με όγκους περίπου 5 hm3 και 2 hm3 αντίστοιχα) ενώ ως κάτω ταμιευτήρα θα χρησιμοποιεί την υπάρχουσα λίμνη Καστρακίου της ΔΕΗ.

Σκοπός του έργου είναι η αποθήκευση ενέργειας με στόχο την υποστήριξη της μέγιστης δυνατής διείσδυσης ΑΠΕ στο μείγμα της ενεργειακής παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό υπολογίζεται ότι η ετήσια παραγωγή ενέργειας θα ανέρχεται σε 816 GWh.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, η κατασκευή του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025 και από τις αρχές του 2026 να τεθεί σε κανονική λειτουργία.

Πηγή: newmoney.gr

Θέρμο: Σφοδρό τροχαίο στην Κεντρική Πλατεία – Τραυματίστηκε γυναίκα οδηγός (ΦΩΤΟ)