ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανια«Άνοιξε» το e-λιανικό: On-line και οι έμποροι της Αιτωλοακαρνανίας

«Άνοιξε» το e-λιανικό: On-line και οι έμποροι της Αιτωλοακαρνανίας

«Άνοιξε» το e-λιανικό:  On-line και οι έμποροι της Αιτωλοακαρνανίας
  • Μεγάλο το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών της περιοχής για δημιουργία e-shop
  • Τι αναφέρει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής   
  • Σήμερα η διαδικτυακή εκδήλωση για το «e-λιανικό»

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου πήραν τη σκυτάλη, με σκοπό να ενημερώσουν τους εμπόρους και γενικότερα τους επιχειρηματίες για την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος και του οφέλους που θα έχουν με την «παρουσία» τους στο διαδίκτυο ως επιχειρήσεις.

Έτσι σήμερα το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας θα προβάλει μέσω youtube και της σελίδας του στο facebook στις 16.30 την ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης των δράσεων του e-λιανεμπορίου με την συμμετοχή του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη, ενώ η εκδήλωση θα προβληθεί και στις σελίδες των Επιμελητηρίων Αχαΐας και Ηλείας, αλλά και στην σελίδα στο facebook της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιόνιων Νησιών, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ σε συνεργασία με τα τρία επιμελητήρια της Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιήσει την συγκεκριμένη διαδικτυακή εκδήλωση, στην οποία θα παρουσιαστούν το θέμα: e-λιανικό – επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη, την αναβάθμιση και την διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως επίσης και το ζήτημα της επιχορήγησης των επιχειρήσεων της εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου.

O Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, Παναγιώτης Τσιχριτζής

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτη Τσιχριτζή, οι επιχειρήσεις που είναι δικαιούχες του προγράμματος «e-λιανικό» διακρίνονται στις υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019 και τις νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Όροι και προϋποθέσεις ένταξης για την δημιουργία e-shop

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00€ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Εφόσον η επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, τότε αυτό δύναται να αναβαθμιστεί με επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500€. Για να λάβει μια επιχείρηση την επιχορήγηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό κατάστημα και η προμήθεια τυχόν εξοπλισμού και θα πρέπει να έχουν αποπληρωθεί οι προμηθευτές της. Αμέσως μετά, μπορούν να υποβάλουν αίτημα επαλήθευσης- πιστοποίησης, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εφόσον, μετά τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι υπήρξε επιτυχής υλοποίηση, η υπηρεσία προχωράει στην καταβολή του ποσού της επιχορήγησης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση για την επιδότηση μέσω του «e-λιανικό», είναι οι ακόλουθες:

– να έχουν το λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.

– να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,

– να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,

– οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους

– να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση(αίτηση)ανά Α.Φ.Μ.

– το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης

– να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)

– να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)

– να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ

Π. Τσιχριτζής : Τα πράγματα, δυστυχώς ή ευτυχώς, οδηγούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής τόνισε σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο γενικότερα και το «e-λιανικό» συγκεκριμένα: «είναι ένα καλό πρόγραμμα, με το οποίο κάποιος μπορεί να στήσει ένα e-shop, μέσω του οποίου μπορεί να βοηθηθεί και να πουλάει παντού, όπως εξάλλου γίνεται στο διαδίκτυο. Πιστεύω πως ο εμπορικός κόσμος πρέπει να την υιοθετήσει την πρόταση για την δημιουργία e-shop, γιατί τα πράγματα δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό θα φανεί στο μέλλον, οδηγούνται εκεί. Αν κρίνουμε ειδικά από τη νέα γενιά θα αντιληφθούμε ότι οι περισσότεροι νέοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τα ψώνια τους.

Κάποιοι συνάδελφοι που δεν θέλουν να μείνουν στο παραδοσιακό εμπόριο, θα πρέπει να αξιοποιήσουν την δυνατότητα αυτή προς όφελός τους. Είναι ένας τρόπος για να εισέρθουν και να αποκτήσουν εμπειρία στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και στην συνέχεια, αν τα πράγματα πάνε καλά γι’ αυτούς, θα θέλουν να το εξελίξουν περισσότερο και να το επεκτείνουν. Η δυνατότητα αυτή που μας δίνεται είναι μια πρώτη προσέγγιση στις πωλήσεις μέσω του διαδικτύου, δεδομένου πως ένα μεγάλο μέρος της αγοράς οδηγείται στο διαδίκτυο. Αντιλαμβάνομαι πως υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς εμπόρους συναδέλφους για την πλατφόρμα με το «e- λιανικό», ωστόσο είναι διαφορετικό το αν το ολοκληρώσουν το ενδιαφέρον τους και υλοποιήσουν το e-shop. Μάλιστα, πάρα πολλοί εμπορικοί σύλλογοι της περιοχής με είχαν προσεγγίσει ώστε να διερευνήσουμε την πιθανότητα να δημιουργηθεί αντίστοιχο πρόγραμμα από την Περιφέρεια, πριν ανακοινωθεί κάτι από το Υπουργείο για το πρόγραμμα αυτό που έχει πανελλήνια εμβέλεια. Όλα είναι στα σπάργανα, αλλά σύντομα όλοι που το επιθυμούν θα είναι έτοιμοι».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα Συνείδηση

Φωτογραφία:bluemind.gr

H «Συνείδηση» στην εκπομπή «Περίμετρος» της ΕΡΤ3 (vid)

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr