ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ: Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης στην Αμφιλοχία

Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ: Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης στην Αμφιλοχία

Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ: Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης στην Αμφιλοχία

 


koi-anaptixiaki-amfilΜε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Πράξη «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης στην Αμφιλοχία» που υλοποίησε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αμφιλοχίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”, με Συντονιστή Εταίρο τον Εμπορικό Σύλλογο Αμφιλοχίας και εταίρους το Δήμο Αμφιλοχίας, τη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμφιλοχίας (Κ.Ε.Δ.Α.), το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Αμφιλοχίας (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.), το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Z-Invest και την Asset Τεχνολογική.

Στόχος της ΑΣ Αμφιλοχίας ήταν η προετοιμασία και η προώθηση στην απασχόληση των ανέργων ωφελουμένων της περιοχής μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων που περιλάμβανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Σε πρώτη φάση αναπτύχτηκε και εφαρμόστηκε η διαδικασία εντοπισμού, προσέγγισης, ενημέρωσης και ενεργοποίησης των ανέργων που είχε σαν αποτέλεσμα την επιλογή 90 ωφελούμενων με στόχο την προώθηση τους στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.

Στη συνέχεια οι ωφελούμενοι καταρτίστηκαν σε 5 προγράμματα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 90 ωρών το καθένα (θεωρία – πρακτική) με αντικείμενα την “Παραγωγή, τυποποίηση και προώθηση παραδοσιακών προϊόντων”, “Τεχνίτες συντήρησης υποδομών και πρασίνου”, “Ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας και κοινωνικής μέριμνας μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων”, “Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον κλάδο του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών” και “Στελέχη αθλητικών – πολιτιστικών κέντρων”.

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν δράσεις Επαγγελματικής συμβουλευτικής και υποστήριξης στην απασχόληση (ατομικές – ομαδικές συνεδρίες, θεματικά εργαστήρια, εξειδικευμένα ερωτηματολόγια κλπ) με σκοπό να εντοπισθούν τα τυπικά και άτυπα προσόντα και οι ανάγκες προς κάλυψη των ωφελουμένων, να επιτευχθεί η ενδυνάμωση, εμψύχωση και κινητοποίηση τους για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Επίσης, υλοποιήθηκαν δράσεις Συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων, που αποτέλεσε τη δεύτερη εναλλακτική προώθησης των ανέργων στην απασχόληση με κατεύθυνση την επιχειρηματικότητα. Με στόχο την ίδρυση νέας επιχείρησης ή τη συμμετοχή σε κοινωνική επιχείρηση αναπτύχθηκαν επιχειρηματικά σχέδια για τους ωφελούμενους και τους δόθηκε πληροφόρηση για τη σύσταση και τη λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Τέλος, μέσω της παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και υποστήριξης προς τους εργοδότες πραγματοποιήθηκαν ενέργειες που είχαν σκοπό να παρέχουν πληροφόρηση των εργοδοτών της περιοχής παρέμβασης για τα κίνητρα και τα πλεονεκτήματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, καθώς και για τη δυναμική των επιχειρήσεων και οργανισμών που αξιοποιούν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Από το Γραφείο τύπου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

  σδγσδησδηwww.topsa-amfiloxia.gr

σδγσδγσδγwww.facebook.com/TopsaAmfiloxias

Untitled

Η Πράξη «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης στην Αμφιλοχία» εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 03: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr