ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑγρινιοΗ αναδιάρθρωση γίνεται νόμος του Κράτους μέσω Προεδρικού Διατάγματος – Αποφασίζει η Σύγκλητος

Η αναδιάρθρωση γίνεται νόμος του Κράτους μέσω Προεδρικού Διατάγματος – Αποφασίζει η Σύγκλητος

Η αναδιάρθρωση γίνεται νόμος του Κράτους μέσω Προεδρικού Διατάγματος – Αποφασίζει η Σύγκλητος

Νέο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας απορροφά το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Αντιδρούν πολλά μέλη ΔΕΠ για τη συγχώνευση ενός πολυτεχνικού Τμήματος από ένα γεωπονικό

Σήμερα η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών αποφασίζει για να παράσχει τη σύμφωνη γνώμη της, προκειμένου βάσει το θεσμικού πλαισίου το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Πανεπιστημίου να γίνει νόμος του Κράτους μέσω Προεδρικού Διατάγματος. Πρόκειται για τη διαδικασία, που προβλέπεται στο άρθρο 5  του νόμου 4485 του 2017, βάσει του οποίου έχει ισχυροποιηθεί τόσο πολύ το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων, που δεν μπορεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου να γίνει καμία αλλαγή σε ζητήματα χωροταξικά (έδρες Τμημάτων) αλλά και σε ζητήματα συγχωνεύσεων – ιδρύσεων Τμημάτων.

Ήδη οι συγχωνεύσεις πανεπιστημιακών Τμημάτων στην Αιτωλοακαρνανία και την Ηλεία έχουν προχωρήσει βάσει της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας να δώσει μηδενικό αριθμό εισακτέων στα Τμήματα, που προτάθηκαν από το Πανεπιστήμιο Πατρών να απορροφηθούν από άλλα Τμήματα. Σειρά φαίνεται ότι τώρα έχουν οι μεταφορές των Τμημάτων, οι οποίες πιθανότατα θα προχωρήσουν άμεσα με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Ήδη με προηγούμενη απόφασή της τον περασμένο Μάιο η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών ψήφισε επί των προτάσεων της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, δίνοντας τη σύμφωνη γνώμη της περί αναδιάρθρωσης και μεταφοράς των Τμημάτων. Συγκεκριμένα έχει εγκρίνει την πρόταση αναδιάρθρωσης της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία, μετά τις προτεινόμενες μεταβολές, θα απαρτίζεται από τα Τμήματα:
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, με έδρα το Μεσολόγγι
Γεωπονίας, με έδρα το Μεσολόγγι
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα το Αγρίνιο
Αειφορικής Γεωργίας, με έδρα το Αγρίνιο

Επίσης προτείνει, αναφορικά με το Τμήμα Μουσειολογίας και το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, την απορρόφηση του Τμήματος Μουσειολογίας από το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ταυτόχρονη μεταφορά της έδρας του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας στην Πάτρα
Επίσης έχει προταθεί η μεταφορά της έδρας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας από το Αίγιο στην Πάτρα.

Το νεότερο στοιχείο που έρχεται να προστεθεί στις προτάσεις αυτές είναι η συγχώνευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος με το υπό ίδρυση Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας, που προτείνεται να λειτουργήσει στο πλαίσιο της Γεωπονικής Σχολής. Μια συγχώνευση που έχει δημιουργήσει αντιδράσεις στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος καθώς το Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής συγχωνεύεται με ένα υπό ίδρυση Τμήμα της Γεωπονικής Σχολής, κάτι που εκτιμάται από πολλά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ως προβληματικό. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος περιελήφθη κανονικά στο φετινό μηχανογραφικό και προβλέπεται να έχει το μέγιστο 174 εισακτέους.

Είναι χαρακτηριστική η επιστολή που απηύθυνε χθες ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Φραγκίσκος Κουτελιέρης καλώντας τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος σε μια ύστατη προσπάθεια να διασώσουν την υπόστασή του, όπως λέει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Φ. Κουτελιέρη όσον αφορά στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος διαφοροποιείται από τον Στρατηγικό Σχεδιασμό που υπερψήφισε η Σύγκλητος στα εξής: (α) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τα μέλη ΔΕΠ που δεν ταιριάζουν ούτε στην Αειφορική Γεωργία, ούτε σε κανένα από τα άλλα τρία Τμήματα, (β) δεν αναφέρεται τίποτε για το διατμηματικό ΜΠΣ με αντικείμενο το Περιβάλλον, και (γ) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το ποιός θα αποδίδει την ισοτιμία των αποφοίτων.

Επιπλέον το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προβλέπει (α) ίδρυση Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο, το οποίο εντάσσεται στη Γεωπονική σχολή, (β) συγχώνευση του ΤΜΠ με το νέο Τμήμα, (γ) άμεση ένταξη μελών ΔΕΠ, μελών ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ, διοικητικών υπάλληλων, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών στο νέο Τμήμα και (δ) μεταφορά της υλικοτεχνικής υποδομής του ΤΜΠ στο νέο Τμήμα. Για τους εν ενεργεία φοιτητές, καθώς και για αυτούς που θα εισαχθούν φέτος, προβλέπει ολοκλήρωση των σπουδών τους και απονομή διπλώματος Μηχανικού Περιβάλλοντος, χωρίς να διευκρινίζει με ποιόν νομικό και εκπαιδευτικό τρόπο οι σπουδές θα ολοκληρώνονται και ο τίτλος αυτός θα απονέμεται από άλλο, άσχετο Τμήμα, το οποίο θα ανήκει σε άλλη, άσχετη Σχολή. Ειδικώς για τα μέλη ΔΕΠ που θεωρούν ότι έχουν καλύτερη συνάφεια με τα επίσης νέα Τμήματα Γεωπονίας (Μεσολόγγι), Τροφίμων (Αγρίνιο) και Ιστορίας-Αρχαιολογίας (Πάτρα), προβλέπεται η μετακίνησή τους σε αυτά τα Τμήματα με απλή αίτηση στη Σύγκλητο εντός συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου, οπότε και μετακινούνται με τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου και μόνον.

«Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η κατάσταση που θα βιώσουμε από την Παρασκευή (και εφόσον υπερψηφιστεί από τη Σύγκλητο το σχέδιο ΠΔ) θα είναι δραματικά διαφορετική. Όλοι μας θα ενταχθούμε σε ένα Τμήμα εν πολλοίς άσχετο με τα επιστημονικά πεδία που θεραπεύουμε και την εν γένει επιστημονική και εκπαιδευτική μας διαδρομή. Και όλο αυτό χωρίς να ερωτηθούμε και χωρίς να έχουμε συμφωνήσει» αναφέρει στην επιστολή του ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος απευθυνόμενος προς τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος καλώντας τα «σε μια ύστατη προσπάθεια να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση και να διασώσουμε το Τμήμα και την υπόστασή μας. Οι καιροί και οι συνθήκες απαιτούν ενότητα, ομοψυχία και κοινή προσπάθεια. Ας κάνει ο καθένας ό,τι μπορεί ώστε αύριο να μην υπερψηφιστεί το σχέδιο ΠΔ, τουλάχιστον στο μέρος του που μας αφορά. Ας μιλήσουμε με όσους μπορούμε, ας κινητοποιηθούμε όλοι ώστε να μην καταλήξουμε να είμαστε κάτι άλλο από αυτό που επιλέξαμε και εκλεγήκαμε».

Δημήτρης Παπαδάκης Εφημερίδα Συνείδηση

Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου: Επίσημο αίτημα για το Μουσείο Καπνού

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr