ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ - Ειδήσεις, ΝέαΑγροτικα ΝεαΑλλάζει ο αγροτικός «χάρτης»: Ευκαιρία η μείωση φόρου κατά 50% – Ο Π. Σατολιάς μιλάει στη “Σ”

Αλλάζει ο αγροτικός «χάρτης»: Ευκαιρία η μείωση φόρου κατά 50% – Ο Π. Σατολιάς μιλάει στη “Σ”

Αλλάζει ο αγροτικός «χάρτης»: Ευκαιρία η μείωση φόρου κατά 50% – Ο Π. Σατολιάς μιλάει στη “Σ”

Τι αναφέρει στην εφημερίδα  «Συνείδηση» ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Παύλος Σατολιάς και για το πώς η μείωση του φόρου στους συνεταιρισμένους αγρότες μπορεί να αλλάζει τα δεδομένα.

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε προ ημερών η απόφαση, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος κατά 50% επί των φορολογητέων κερδών από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας για τους συναιτερισμένους αγρότες.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να γίνει ευκαιρία, ώστε να αλλάξει ο αγροτικός «χάρτης» συνολικά της χώρας και η συνεταιριστική αγροτική οικονομία να αποκτήσει μεγαλύτερη μερίδιο με ολοένα και περισσότερους αγρότες και κτηνοτρόφους να εκμεταλλεύονται το κίνητρο που δίνεται πλέον.

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) Παύλος Σατολιάς μιλώντας στη «Σ» τόνισε: «Η Πολιτεία μετά από παρέμβαση δική μας, της ΕΘΕΑΣ, όλων των συνεταιρισμών της χώρας, για να κινητροδοτήσει υπέρ των συνεταιρισμών και να δημιουργηθούν και άλλα συλλογικά σχήματα, που θα ωφελήσουν τον παραγωγό και τον καταναλωτή, καθώς θα υπάρχει μεγαλύτερη παρέμβαση η συνολική οικονομία και η αγροτική οικονομία, προχώρησε στην υλοποίηση του αιτήματός μας.

Ανοίγει ο δρόμος πλέον να δημιουργηθούν και νέοι συνεταιρισμοί, νέα σχήματα, καθώς μέσα απ’ αυτό οι αγρότες θα έχουν όφελος και ως προς την φορολογία. Με την ενέργεια αυτή ο φόρος του συνεταιρισμένου αγρότη θα είναι πολύ μικρότερος. Επί του καθαρού φόρου θα έχει έκπτωση της τάξεως του 50%, άρα η κλίμακα θα είναι μικρότερη. Ένας δηλαδή μέσος κτηνοτρόφος ή γεωργός που έχει καθαρό εισόδημα σε ετήσια βάση περίπου 20.000 ευρώ και πλήρωνε περίπου 2.500 με 3.000 ευρώ, τώρα θα έχει πολύ μικρότερο φόρο. Επομένως αυτό πλέον σου επιτρέπει να ασχοληθείς μόνο με την παραγωγή, γιατί μέχρι πρότινος το άγχος μας ήταν πως ο αγρότης θα ανταποκριθεί στην υψηλή φορολογία και τι τρόπο μπορεί να βρει για να καλύψει τα έξοδά του, μέχρι όμως ενός βαθμού δυστυχώς. Γιατί, στο τέλος ήταν ή χρεωμένος ή δεν έβγαζε και τίποτε, «γράφοντας» όμως εκατοντάδες εργατοώρες τόσο ίδιος, όσο και όλη η οικογένειά του κάθε μέρα και όλες τις ημέρες του έτους, αν λ.χ. μιλάμε για έναν κτηνοτρόφο.

Η νέα αυτή εξέλιξη δημιουργεί νέες και καλές προϋποθέσεις. Με την ενημέρωση του αγροτικού κόσμου για το τι είναι αυτό, θα υπάρξει διάθεση και θα δημιουργήσουν νέους μικρούς συνεταιρισμούς, που πλέον θα δημιουργούνται ακόμη και με 10 άτομα συνεταιρισμοί. Σταδιακά θέλουμε να αλλάξουμε τον χάρτη του αγροτικού τομέα στη χώρα διατηρώντας την ποιότητα της ελληνικής γης. Η Ελλάδα έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά στην συνεταιριστική οικονομία, περίπου 18%, σε σχέση με άλλες χώρες, ενώ ο Μ.Ο. στην Ευρώπη είναι 45% με 50% . Θα είναι επιτυχία το ποσοστό της Ελλάδας σταδιακά, κάθε χρόνο δηλαδή, να ανεβαίνει. Έχουμε δουλειά μπροστά μας, αλλά πρέπει να ανεβάσουμε την συνεισφορά της συνεταιριστικής οικονομίας και της αγροτικής.

Η Αιτωλοακαρνανία και η Αχαΐα, όπως επίσης και η Λάρισα, είναι οι τρείς πρώτοι νομοί της χώρας στην παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος. Ο πρώτος είναι η Αιτωλοακαρνανία. Άρα δηλαδή ένας άκρως κτηνοτροφικός νομός που περνάει δύσκολα. Συνεπώς, μπορεί να πάρει μια ανάσα με τα νέα δεδομένα και να φτιάξει τέτοιες υποδομές που θα μειώσει το κόστος παραγωγής, το οποίο είναι τεράστιο και συνεχώς αυξάνεται και δυσκολεύει πολύ περισσότερο τον αγρότη των περιοχών αυτών που περνάει πολύ δύσκολα, όπως φυσικά και τους αγρότες της υπόλοιπης χώρας».

Αγρότες δικαιούχοι των κινήτρων

Δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας του άρθρου 15 του ν. 4935/2022 είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την 31/12 του έτους, για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή.

Η απαλλαγή χορηγείται στους παραπάνω αγρότες, οι οποίοι παράγουν προϊόντα, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας,  στρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων) και α) είτε είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων και προμηθεύουν αυτό με το 75% τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους, β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας το 75% τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους. Για την εφαρμογή της παρούσας υποπερίπτωσης απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον μίας σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας, ανά προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων με το 75%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.

Παραγωγοί δικαιούχοι των κινήτρων

Παραγωγοί δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό 30% επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες, που παράγουν ένα από τα προϊόντα, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων).

Η απαλλαγή χορηγείται στα πρόσωπα ή τις οντότητες της παρ. 1, εφόσον πωλούν στο πλαίσιο συμβολαιακής γεωργίας το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής τους παραγωγής. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 και την παρούσα, ανά προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων με το σαράντα τοις εκατό (40%)τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.

Το κίνητρο του παρόντος άρθρου παρέχεται για μέχρι εννέα (9) φορολογικά έτη αρχής γενομένης από το επόμενο έτος εντός του οποίου συνάπτεται η σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας. Τo συνολικό φορολογικό όφελος από την εφαρμογή του κινήτρου, για τα έτη εφαρμογής του, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 125.000 ευρώ, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4935/2022.

Για λόγους χρηστής διοίκησης, τα κίνητρα του παρόντος άρθρου δύνανται να παρέχονται και σε παραγωγούς μέλη αναγκαστικών αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον οι παραγωγοί υποβάλλουν στην εφαρμογή των συμφωνητικών της Α.Α.Δ.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 5 τα στοιχεία του άρθρου 4. Ως επωνυμία του αντισυμβαλλόμενου δηλώνεται η επωνυμία και ο νόμος σύστασης του αναγκαστικού συνεταιρισμού και ως ΑΦΜ, ο ΑΦΜ του συνεταιρισμού.

Παρεμφερή προϊόντα

Παρεμφερή θεωρούνται τα προϊόντα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία προϊόντων όπως: φρούτα, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, σιτηρά/δημητριακά, λαχανικάσυμπεριλαμβανομένων των βολβών (πατάτες, κρεμμύδια κ.λπ.) και των μανιταριών, οι καρποί, λάδια και φυτικά λίπη, μέλι και γλυκαντικές ουσίες, κρέας και πουλερικά,συμπεριλαμβανομένων των λοιπών προϊόντων σφαγείων και των αυγών των πτηνών, τσάι, μπαχαρικά και βότανα, προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας, όσπρια, βαμβάκι.

Εφημερίδα “Συνείδηση” – Κωνσταντίνος Χονδρός

Καθυστερεί η σύμβαση για τα έργα της Λιμνοθάλασσας – Ερωτήματα από τη «Συμμαχία για το μέλλον»

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ