ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑλλαγές στην ΑΕΠΟ για τα αντλησοταμιευτικά της ΤΕΡΝΑ στην Αμφιλοχία και το Αγρίνιο

Αλλαγές στην ΑΕΠΟ για τα αντλησοταμιευτικά της ΤΕΡΝΑ στην Αμφιλοχία και το Αγρίνιο

Αλλαγές στην ΑΕΠΟ για τα αντλησοταμιευτικά της ΤΕΡΝΑ στην Αμφιλοχία και το Αγρίνιο

Την τροποποίηση της ΑΕΠΟ για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Έργα αντλησοταμίευσης “Άγιος Γεώργιος” (μέγιστης απορροφούμενης ισχύος 496MW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 460MW) και “Πύργος” (μέγιστης απορροφούμενης ισχύος 234MW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 220MW) και συνοδά τους έργα» της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στους Δήμους Αμφιλοχίας και Αγρινίου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας αποφάσισε το ΥΠΕΝ.

H τροποποίηση της ΑΕΠΟ αφορά στην επικαιροποίηση των περιβαλλοντικών μελετών σε εναρμόνιση με τις τροποποιήσεις των αδειών παραγωγής που χορηγήθηκαν από τη ΡΑΕ, καθώς και την αλλαγή του τρόπου διασύνδεσης κατόπιν σχετικής υπόδειξης του ΑΔΜΗΕ, αλλαγές οι οποίες επιφέρουν τροποποιήσεις στα έργα διασύνδεσης και οδοποιίας και μειώνουν σημαντικά το εύρος κατάληψης του έργου.

Το ΥΠΕΝ επισημαίνει ότι από την τροποποίηση του έργου δεν αναμένεται να επέλθουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, σε σχέση με τις επιπτώσεις του έργου ως αυτό προβλέπεται από την υφιστάμενη ΑΕΠΟ του και την ΜΠΕ που την συνοδεύει.

Επίσης, σημειώνεται ότι με την τροποποίηση μειώνεται σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγω της μείωσης της έκτασης κατάληψης των υπό μελέτη έργων.

Τα νέα έργα διασύνδεσης

Σύμφωνα με την τροποποιημένη ΑΕΠΟ, τα έργα διασύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο προσδιορίζονται ως εξής: 

1. Νέο ΚΥΤ Αμφιλοχίας 400 kV, εντός του χώρου των σταθμών παραγωγής, πλησίον του σταθμού παραγωγής «Πύργου»

2. Γραμμή διασύνδεσης 400 kV εντός του χώρου των σταθμών παραγωγής με υπόγειο καλώδιο για τη σύνδεση των δύο σταθμών παραγωγής με το Νέο ΚΥΤ Αμφιλοχίας

3. Γραμμή διασύνδεσης 400 kV από το Νέο ΚΥΤ Αμφιλοχίας στο υφιστάμενο ΚΥΤ Αχελώου, μήκους περί τα 20,4 km.

4. Έργα αναδιατάξεων υφιστάμενων εναέριων Γραμμών Μεταφοράς 400kV πέριξ του ΚΥΤ Αχελώου.

5. Έργα επέκτασης ΚΥΤ Αχελώου.  

Αποτροπή κινδύνου πλημμύρας, οικολογικές παροχές και υδατορέματα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και με τους χάρτες των ζωνών δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο του ΣΔΚΠ,  το έργο δεν εμπίπτει σε ΖΔΥΚΠ.

Στα μέτρα που προβλέπονται από το ΣΔΚΠ ανήκουν μεταξύ άλλων η αξιοποίηση έργων ταμίευσης για την ανάσχεση πλημμυρικών παροχών. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου πλημμύρας η δραστηριότητα οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων για το περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προβλέψεις και δεσμεύσεις του ΣΔΚΠ.

Στην τροποποιημένη ΑΕΠΟ, προσδιορίζεται ότι πιθανή αρνητική επίδραση του κατασκευαζόμενου έργου σε υφιστάμενες χρήσεις νερού θα πρέπει να αποκατασταθεί από την εταιρεία σε εύλογο χρονικό διάστημα έως την πλήρη κάλυψη των πραγματικών αναγκών των δικαιούχων.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, κατά τη λειτουργία των έργων αντλησοταμίευσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται, κατά προτεραιότητα, η συνεχής και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους απόδοση κατάντη των φραγμάτων της οικολογικής παροχής των 0,030 m3 /sec στις κοίτες των υδατορεμάτων «Καπνιτσόρρεμα» και «Σομπόρρεμα» για τη διατήρηση του οικοσυστήματος.

Η απόδοση της οικολογικής παροχής γίνεται κατόπιν ελέγχου της ποιότητας και των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του νερού και αφού γίνει η κατάλληλη εκτόνωση ενέργειας ώστε η ταχύτητα ροής να μην επηρεάζει τις κοίτες των υδατορεμάτων.

Μετά την υδροηλεκτρική αξιοποίηση, το σύνολο της ποσότητας νερού θα πρέπει να αποδίδεται στην τεχνητή λίμνη Καστρακίου χωρίς αλλοίωση της ποιότητας και των φυσικοχημικών του χαρακτηριστικών και αφού γίνει η κατάλληλη εκτόνωση ενέργειας ώστε η ταχύτητα ροής να μην επηρεάζει τις κοίτες των υδατορεμάτων (αποφυγή διάβρωσης, έντονης θολερότητας κ.ά.).

Επίσης, πριν την έναρξη λειτουργία των έργων αντλησοταμίευσης απαιτείται να εγκατασταθεί μόνιμος κατάλληλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός για τη συστηματική μέτρηση σε ημερήσια βάση της στάθμης της τεχνητής λίμνης Καστρακίου στην υδροληψία του έργου, των διακινούμενων ποσοτήτων νερού του έργου (άντληση/επαναφορά νερού από/προς την τεχνητή λίμνη Καστρακίου) και της στάθμης των λεκανών κατάκλυσης (άνω ταμιευτήρες) του έργου στις θέσεις «Αγ. Γεώργιος» και «Πύργος», καθώς και της αποδιδόμενης οικολογικής παροχής στις κοίτες των υδατορεμάτων «Καπνιτσόρρεμα» και «Σομπόρρεμα».

Μεταξύ άλλων, στην απόφαση του ΥΠΕΝ σημειώνεται ότι θα πρέπει να προβλεφθούν μέτρα πρόληψης ή και αποτροπής επιβαρυντικών δράσεων επί του περιβάλλοντος δασικού χώρου, καθώς επίσης μέτρα αποκατάστασής του, λαμβανομένης της καταστάσεως του υλοποιηθέντος έργου και των υφιστάμενων εργασιών αποκατάστασης του χώρου ανάπτυξης του έργου με γνώμονα τη μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ευρύτερου δασικού χώρου.

energypress.gr

foto energypress.gr

Οριστικό: Οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν στην έκδοση ταξιδιωτικών πιστοποιητικών Covid για να ανοίξει ξανά ο τουρισμός

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr