Ακόμη 2.200 εργάτες γης από τρίτες χώρες στη Δυτική Ελλάδα

«Μέγγενη» τα εργατικά χέρια

ergates_gis-696x383

Χωρίς σχέδια για το μέλλον η αγροτική οικονομία αν δεν λυθεί το ζήτημα της έλλειψης εργατών γης- Σε ποιους τομείς διοχετεύονται οι εργάτες γης στη Δυτική Ελλάδα και τι αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας.

Προ 20 περίπου ημερών εγκρίθηκε το νέο αίτημα για 2.200 επιπλέον εργάτες γης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αυτή την στιγμή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, καθώς οι φορείς – εργοδότες που υπέβαλαν αίτημα για να καλυφτούν οι ανάγκες τους από εργατικά χέρια μπορούν να παραλαμβάνουν τις άδειες παραμονής των εργατών τους, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει η έλευση των 2.200 εργατών από τις τρίτες χώρες που ζουν, οι οποίοι θα προστεθούν στους περισσότερους από 11.500 εργάτες γης που είχαν λάβει έγκριση για εργασία στην πρώτη φάση.

Παράλληλα, ξεκινά η προετοιμασία ώστε τους επόμενους μήνες η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να ξεκινήσει να δέχεται τα νέα αιτήματα για εργάτες γης, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες στην Περιφέρεια για τα επόμενα δύο χρόνια, για το 2025 – 2026 δηλαδή!

Εκτός από τον καθαρά αγροτικό – πρωτόγεννη τομέα που απασχολούνται οι εργάτες γης από τρίτες χώρες, απασχολούνται και σε παραπλήσιους κλάδους, αλλά και όχι μόνο. Απασχολούνται σε φυτώρια, σε θερμοκήπια, σε κτηνοτροφικές – χοιροτροφικές μονάδες, καταλαμβάνουν θέσεις ως δασεργάτες και υλοτόμοι, ως εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής, ενώ μικρός αριθμός εξ΄ αυτών προορίζονται για οικιακοί βοηθοί, συνοδοί ατόμων με αναπηρίες, ανειδίκευτοι εργάτες μεταποίησης, εργάτες συσκευασίας, τυποποίησης και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων, εργάτες οικοδομών κλπ.
Η ένταση πάντως του προβλήματος φανερώνει και άλλα βαθύτερα κοινωνικά προβλήματα, όπως το δημογραφικό και η εγκατάλειψη της υπαίθρου, με αποτέλεσμα κάθε φορά να τίθεται το ερώτημα αν όσοι έρθουν θα φτάνουν για να καλύψουν τις ανάγκες και αν έρθουν έγκαιρα για την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου. Υπό αυτά τα δεδομένα δεν εύκολο να γίνει κανένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός στην αγροτική οικονομία.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας μιλώντας στη «Σ» επεσήμανε:
«είναι μια διαδικασία που εμπλέκεται το υπουργείο, η Περιφέρεια και η Αποκεντρωμένη, διότι γίνεται προγραμματισμός για τα επόμενα δύο χρόνια. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς ή και μεμονωμένες επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί απευθύνονται στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας και μας δηλώνουν τις ανάγκες τους, υποβάλλοντας αιτήματα.
Ως Περιφέρεια συλλέγουμε τα αιτήματα και τα διαβιβάζουμε στο Υπουργείο προκειμένου να βγει ΦΕΚ. Έτσι και έγινε στο τέλος του 2022, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της διετίας 2023 – 2024. Στο πρώτο ΦΕΚ που εκδόθηκε οι ανάγκες της Περιφέρειας ήταν για περίπου 10.000 εργάτες γης. Ακολούθως εκδόθηκαν οι σχετικές άδειες παραμονής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την είσοδο στη χώρα και το δικαίωμα εργασίας.

Η διαδικασία όμως είναι δυναμική και οι ανάγκες αλλάζουν και γι’ αυτό υπάρχει η δυνατότητα κατά την διάρκεια της διετίας να υπάρξει τροποποίηση. Αυτό σημαίνει πως συλλέγουμε εκ νέου αιτήματα, όπως έγινε και κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους και έτσι πριν λίγους μήνες υποβάλαμε νέο αίτημα για εργάτες γης το οποίο εγκρίθηκε προ 20 ημερών.
Στο πλαίσιο του αιτήματος μας εγκρίθηκαν περίπου 2.200 επιπλέον εργάτες γης, οι οποίοι θα έρθουν στη Δυτική Ελλάδα. Αυτοί που υπέβαλαν αίτημα απομένει να παραλάβουν από την Αποκεντρωμένη τις άδειες παραμονής των εργατών που ζήτησαν και αμέσως μετά θα φτάσουν και οι εργάτες γης.

Οι περισσότεροι αλλοδαποί που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρων να εργαστούν, αλλά κυρίως η μεγαλύτερη ζήτηση από φορείς και επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς αφορά εργάτες γης, ενώ υπάρχει και ένας μικρότερος αριθμός που διοχετεύεται σε άλλους τομείς εργασίες τους εργάτες αυτούς.
Αν οι ανάγκες για επιπλέον εργάτες γης είναι μεγαλύτερες και αποδεδειχθεί ότι οι 2.200 εργάτες γης που αναμένουμε δεν επαρκούν, θα επαναλάβουμε τη διαδικασία για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες που υπάρχουν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτό η Αποκεντρωμένη έχει τη δυνατότητα να μεριμνήσει για ένα ποσοστό εργατών γης, χωρίς να εκδοθεί ΦΕΚ.

Το βασικό ζήτημα είναι ότι αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα, το οποίο είναι ότι δεν διαθέτουμε εργάτες γης από την Ελλάδα. Αυτό δείχνει και αποδεικνύει το δημογραφικό πρόβλημα και κυρίως την εγκατάλειψη της γης, της υπαίθρου και των χωριών μας.
Επίσης, ένα ακόμη ζήτημα, είναι ότι εφόσον αναγκαζόμαστε και φέρνουμε εργάτες γης από τρίτες χώρες, πρέπει η Πολιτεία να συντονίζει τη διαδικασία, κάτι που όντως κάνει μέσα από ελέγχους για το πώς έρχονται οι εργάτες αυτοί, από πού είναι, που θα εργαστούν, πως θα ζήσουν εδώ, ποιες θα είναι οι συνθήκες εργασίες τους, ποια είναι η υγεία τους, ώστε όλα να κινούνται σε ανθρώπινο και νόμιμο πλαίσιο.

Ο προγραμματισμός, είναι όπως προαναφέραμε, είναι για δύο χρόνια, συνεπώς προετοιμαζόμαστε, ώστε κατά τους επόμενους μήνες να ξεκινήσουμε να δεχόμαστε τα νέα αιτήματα για εργάτες γης, ώστε να κινήσουμε τις διαδικασίες για τα επόμενα δύο χρόνια, για το 2025 – 2026 δηλαδή.
Η έλευση εργατών γης, εκτός του ότι φανερώνει ένα μείζον πρόβλημα για την περιοχή και για όλη την Ελλάδα, την εγκατάλειψη της υπαίθρου και των χωριών μας, φανερώνει και το έτερο φλέγον πρόβλημα, το οποίο είναι ότι χωρίς εργατικό προσωπικό δεν υπάρχει παραγωγή και χωρίς παραγωγή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε ως χώρα».

 

Κωνσταντίνος Χονδρός