ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΔιαφοραΞεκινά τη Δευτέρα η αξιολόγηση 165.000 εκπαιδευτικών

Ξεκινά τη Δευτέρα η αξιολόγηση 165.000 εκπαιδευτικών

Ξεκινά τη Δευτέρα η αξιολόγηση 165.000 εκπαιδευτικών

 «Δεν θα θεραπεύσει τα προβλήματα» λένε οι εκπαιδευτικοί-  Πως θα γίνει η αξιολόγηση και ποια είναι η θέση της Β ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με τον Πρόεδρό της Βαγγέλη Τσούκα. Αν και τα τελευταία 20 χρόνια όσες φορές οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να εφαρμόσουν νόμο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών απέτυχαν, με τις δύο προηγούμενες φορές να είναι το 2002 και το 2010, την ερχόμενη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, ξεκινά η ατομική αξιολόγηση, καθολικά και συστηματικά, όλων των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποσκοπεί στη βελτίωση και την ανάδειξη του εκπαιδευτικού τους έργου και των καλών τους πρακτικών, καθώς και στον εντοπισμό τομέων στους οποίους ο εκπαιδευτικός χρήζει εστιασμένης επιμόρφωσης.

Τι προβλέπει η διαδικασία της αξιολόγησης

Η αξιολόγηση εκκινεί με μια πρώτη συνάντηση μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου προκειμένου να αναλυθεί η διαδικασία και οι παράμετροι της αξιολόγησης. Στη συνέχεια, σε συμφωνημένη ώρα/ημέρα, ο αξιολογητής παρακολουθεί τον αξιολογούμενο σε δύο διδασκαλίες. Η παρατήρηση των διδασκαλιών, σε συνδυασμό με την έκθεση αυτοαξιολόγησης του αξιολογούμενου, τα σχετικά τεκμήρια που προσκομίζει, καθώς και τη διαδικασία αναστοχασμού που ακολουθεί μετά από κάθε διδασκαλία, συνιστούν τη βάση για την αξιολογική κρίση του αξιολογητή.

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης, έχει δημιουργηθεί ειδική ψηφιακή εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Στην εφαρμογή αυτή τηρούνται όλοι οι σχετικοί ηλεκτρονικοί φάκελοι των στελεχών εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών, μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), μαζί με όλα τα σχετικά τεκμήρια για την αξιολόγηση (π.χ. ατομικός φάκελος/portfolio, εκθέσεις αυτοαξιολόγησης, αξιολογικές εκθέσεις των αξιολογητών κλπ). Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής αυτής θα μπορούν να υποβληθούν και αντιρρήσεις ή ενστάσεις. Η συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και στις σχετικές με αυτή διαδικασίες αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον των εκπαιδευτικών.

Κεραμέως: «Χρειάστηκαν 4 δεκαετίες για να καταφέρουμε το αυτονόητο»

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως δήλωσε μεταξύ άλλων για το θέμα: «χρειάστηκαν 4 δεκαετίες για να καταφέρουμε το αυτονόητο: να αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί μας, σε μία καθαρά βελτιωτική διαδικασία, που θα αποφέρει μόνο οφέλη στους ίδιους, στα παιδιά μας, στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε ολόκληρη την κοινωνία. Ξεκινά στην πράξη η υλοποίηση μίας κομβικής μεταρρύθμισης, που πολεμήθηκε μανιωδώς για 40 χρόνια από λίγους και θα λειτουργήσει ευεργετικά για όλους. Η αξιολόγηση, που εφαρμόζεται στη συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά το τοπίο στην εκπαίδευση, αποτελώντας κρίσιμη παρακαταθήκη για τη σταθερή αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος».

Πρόεδρος Β ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας Βαγγέλης Τσούκας: «Οι εκπαιδευτικοί δεν φοβούνται την αξιολόγηση»

Ο Πρόεδρος της Β ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας Βαγγέλης Τσούκας μιλώντας στη «Σ» για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού επεσήμανε: «οι εκπαιδευτικοί δεν φοβούνται την αξιολόγηση, αλλά δεν θεωρούν κι ότι η εφαρμογή της θα θεραπεύσει τα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης.

Θα ήθελα να επισημάνω τα εξής: Κάθε μεταρρύθμιση που προτείνεται από το ΥΠΑΙΘ πρέπει να είναι αποτέλεσμα εξαντλητικού διαλόγου και συμφωνίας μεταξύ ΥΠΑΙΘ, ΙΕΠ και Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών και να βασίζεται στα σύγχρονα επιστημονικά και παιδαγωγικά δεδομένα, προκειμένου να απολαύει  της εμπιστοσύνης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Λέμε ναι  στις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Ως ομοσπονδία (ΟΛΜΕ) αποδεχθήκαμε ως φιλοσοφία και πράξη την πρόταση του πρώην Υπουργού του κ. Κ. Γαβρόγλου στο ζήτημα αυτό. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε  την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως μια εσωτερική, δημοκρατική και συλλογική διαδικασία του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, που μπορεί να εξελιχθεί  σε εργαλείο θετικής ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού έργου μόνο εφόσον διασφαλίζεται ότι θα είναι μία αποκλειστικά εσωτερική διαδικασία, χωρίς αποτύπωση σε υποχρεωτικές φόρμες, ποσοτικούς δείκτες και δημοσιοποίηση των τελικών εκθέσεων, ώστε να μην οδηγούν στη σύγκριση, την κατηγοριοποίηση και την διαφοροποιημένη χρηματοδότηση των σχολείων και χωρίς οποιαδήποτε συνέπεια στην επαγγελματική και μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, ώστε να μην δημιουργείται ανταγωνιστικό κλίμα που θα δυσχεραίνει την συνεργασία μεταξύ τους.

Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που σκοπεύει στην χειραγώγηση και τον έλεγχο των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων, που δημιουργεί ανταγωνιστικό κλίμα μεταξύ εκπαιδευτικών και σχολείων, που αυξάνει την γραφειοκρατία σε βάρος του παιδαγωγικού ρόλου και οδηγεί στην κατηγοριοποίηση των σχολείων και την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης. Η διδασκαλία και η εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της είναι μία σύνθετη και συλλογική λειτουργία, που συνδέεται με παράγοντες όπως οι σκοποί της εκπαίδευσης, τα μέσα που διατίθενται, τα προγράμματα σπουδών, τα σχολικά εγχειρίδια, οι συνθήκες εργασίας, η διοικητική δομή, το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον κλπ. Κάθε προσπάθεια να απομονωθεί το έργο των εκπαιδευτικών από τους παράγοντες αυτούς επιδιώκει να διαιωνίσει τα οξυμένα προβλήματα της Παιδείας και να μετακυλήσει τις ευθύνες για τα προβλήματα αυτά στις πλάτες των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με τις διεθνείς παιδαγωγικές μελέτες δεν υπάρχει ένας γενικός κώδικας διδασκαλίας που να μπορεί να εφαρμοστεί παντού με τα ίδια αποτελέσματα. Δεν μπορεί να εξακριβωθεί επιστημονικά ποια διδακτική και παιδαγωγική μέθοδος αποδίδει περισσότερο, καθώς τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα επηρεάζονται από τις κοινωνικές, τοπικές και οικονομικές συνθήκες και την ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να εφαρμοστεί καμία επιστημονικά τεκμηριωμένη και αντικειμενική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών».

 

Κώστας Χονδρός

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ