ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑιτωλοακαρνανία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Αιτωλοακαρνανία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Αιτωλοακαρνανία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε λειτουργία σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων και συγκεκριμένα από την 67+000 χ/θ έως την 67+500 χ/θ, για την πραγματοποίηση εργασιών παράλληλης και εγκάρσιας τομής, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ-ΟΔΠ ΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ για την διέλευση δικτύου οπτικών ινών».

Αναλυτικά η απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Ακαρνανίας, Δημήτρη Γαλαζούλα, προβλέπει:

1.-Την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των κυκλοφορούν των οχημάτων, καθώς και τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος, στο τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την 67+000 χ/θ έως την 67+500 χ/θ, στο ρεύμα κυκλοφορίας αυτής προς Ιωάννινα, για την πραγματοποίηση εργασιών παράλληλης και εγκάρσιας τομής και συγκεκριμένα χωματουργικών, δικτυακών και λοιπών εργασιών για την εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών.

2.-Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 02/02/2022 έως και την Τρίτη 22/02/2022, κατά τις ώρες από 07.00΄ έως 15.00΄.

3.-Μετά το πέρας των εργασιών το ανωτέρω τμήμαθα αποκατασταθεί και θα δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «EricssonArtemis/ Κοινοπραξία Τεχνικών Εργασιών Κατασκευής και Συντήρησης»,να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 07.00΄ ώρα της Τετάρτης 02/02/2022, την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως την 15.00΄ ώρα τηςΤρίτης 22/02/2022.

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τ.Τ. Αγρινίου.

Αιτωλικό: Συνελήφθη φυγόποινος για κλοπή

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr