ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑγρινιοΑιολικός σταθμός στον Αράκυνθο – Δεν έχει κατατεθεί ακόμη η ΜΠΕ

Αιολικός σταθμός στον Αράκυνθο – Δεν έχει κατατεθεί ακόμη η ΜΠΕ

Αιολικός σταθμός στον Αράκυνθο – Δεν έχει κατατεθεί ακόμη η ΜΠΕ
  • Τι απαντούν Υπουργείο Περιβάλλοντος και ΡΑΕ
  • Επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΠΕ σε περιοχές Natura υπό προϋποθέσεις

Δεν έχει υποβληθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον αιολικό σταθμό που σχεδιάζεται στο όρος Αράκυνθος, ώστε να ξεκινήσει η διενέργεια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Αυτή είναι επί του παρόντος η απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο θέμα που προκάλεσε την αντίδραση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου με το σκεπτικό ότι το έργο χωροθετείται σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ενταγμένη στο δίκτυο των προστατευόμενων περιοχών Natura.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στην απάντηση του στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου που περιήλθε σε γνώση της «Σ» θεωρεί ότι  «το υφιστάμενο, περιβαλλοντικού και χωροταξικού χαρακτήρα, θεσμικό πλαίσιο είναι επαρκές για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικά ορθολογικής ανάπτυξης μονάδων ΑΠΕ» παράλληλα όμως σπεύδει να διευκρινίσεις ότι «έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αναθεώρηση του υφιστάμενου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, με στόχους την ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας, που θα προσδώσει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες σε πολλά πεδία δραστηριότητας, και τη διασφάλιση δημιουργίας βιώσιμων εγκαταστάσεων μέσω της αρμονικής ένταξής τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και στο τοπίο».

Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος διευκρινίζεται ότι δύναται να υπάρξουν επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιοχές Natura κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «σύμφωνα με τον Ν.3937/2011, άρθρο 5, παρ. 8, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΠΕ σε περιοχές Natura 2000, με την προϋπόθεση της έγκρισης από την αρμόδια, για την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, Υπηρεσία και του Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ), την οποία συντάσσει ο Φορέας του Έργου».

Σε κάθε περίπτωση κατά τη  διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπως επισημαίνει και το Υπουργείο όλες οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που υποβάλλονται μετά την εξέταση τους ως προς την πληρότητά τους, διαβιβάζονται για δημοσιοποίηση (διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης και ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου κοινού) στα κατά τόπους αρμόδια Περιφερειακά Συμβούλια, καθώς και προς γνωμοδότηση από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και Υπηρεσίες, σύμφωνα με τον Ν. 4014/2011.

ΡΑΕ : Η περιβαλλοντική αρχή κρίνει τη χωροθέτηση

Στην περίπτωση του Αράκυνθου από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει χορηγηθεί Βεβαίωση Παραγωγού για τον αιολικό σταθμό ισχύος 82,5 ΜW στη θέση «Σγουρόβερκο», των Δημοτικών Ενοτήτων Αράκυνθου & Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου στην εταιρεία με την επωνυμία «GREEK STREAM ENΕRGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ».

Πάντως από την πλευρά της ΡΑΕ διευκρινίζεται ότι «η συμβατότητα κάθε έργου με τις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, εξετάζεται και μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού, από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή στο πλαίσιο της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Επισημαίνεται ότι η κρίση της ΡΑΕ σχετικά με την χωροθέτηση ή μη του έργου σε ζώνη αποκλεισμού, σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει την περιβαλλοντική αρχή, η οποία είναι η αρμόδια στη συνέχεια να αποφανθεί οριστικά και δεσμευτικά κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα “Συνείδηση” 

 

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr