ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ - Ειδήσεις, ΝέαΑιτωλοακαρνανιαΑγρινιοΑγρίνιο: Τακτική και ειδικές συνεδριάσεις για το σημερινό δημοτικό συμβούλιο

Αγρίνιο: Τακτική και ειδικές συνεδριάσεις για το σημερινό δημοτικό συμβούλιο

Αγρίνιο: Τακτική και ειδικές συνεδριάσεις για το σημερινό δημοτικό συμβούλιο

Σήμερα Δευτέρα 24 Οκτωβρίου στις 18:00 ήταν προγραμματισμένη η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για συζήτηση σχετικά με την έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2022.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 418/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

Για την ίδια ημέρα, σήμερα 24/10/22 είχε προγραμματιστεί ακόμη μια ειδική συνεδρίαση, (στις 18.30) όπως και τακτική συνεδρίαση. Η δεύτερη ειδική συνεδρίαση αφορά τη λήψη απόφασης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων  ισολογισμού και  αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2021 Δήμου Αγρινίου.  

(Σχετ. η υπ’ αριθμ.  354/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

Τέλος, όπως προαναφέραμε, για σήμερα ήταν προγραμματισμένη για τις 19.00 και η τακτική συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

2.      Καθορισμός Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού Δήμου Αγρινίου έτους 2023.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

3.      Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Δήμου Αγρινίου έτους 2023.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

4.      Καθορισμός Συντελεστή Δημοτικού Φόρου Δήμου Αγρινίου έτους 2023.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

5.      Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου (Κ.Ε.Δ.Α.).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α. κ. Παπαγεωργίου).

 

6.      Έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Αγρινίου (ΚΟΙ.Π.Α.).

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 55/2022 απόφαση Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α.).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

 

7.      Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 141/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 30/2022 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

·         Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

8.      Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 5/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Δήμαρχος και Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Παπαναστασίου).

 

9.      Έγκριση του Σχεδίου Δράσης Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Αγρινίου, με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 4/2022 απόφαση Εκτελεστική Επιτροπής).

(Εισηγητής: Δήμαρχος και Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Παπαναστασίου).

 

10.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2022.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

11.  Έγκριση προσκύρωσης κοινόχρηστης οδού μη αναγνωρισμένης από το ρυμοτομικό σχέδιο Αγρινίου εντός του Ο.Τ. 181Α.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 137/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

12.  Έγκριση τροποποίησης υψομετρικών μελετών.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 138/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

13.  Έγκριση τροποποίησης υψομετρικών μελετών 46 και 103 στο Ο.Τ. Γ 1020.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 139/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

14.  Εκμίσθωση έκτασης της Κοινότητας Δοκιμίου του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 140/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 1/2022 απόφαση Κοινότητας Δοκιμίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δοκιμίου κ. Δημήτριος Στεφανάτος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

15.  Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 142/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 31/2022 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

·         Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

16.  Απευθείας ανάθεση της εκμίσθωσης κυλικείων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου «Μιχάλης Κούσης» του  Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

17.  Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεως.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

18.  Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στο Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου (Κ.Ε.Δ.Α.) για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α. κ. Παπαγεωργίου).

Αιτωλοακαρνανία: Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ