ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑγρινιοΑγρίνιο – Δημοτικό Συμβούλιο στις 28 Ιανουαρίου

Αγρίνιο – Δημοτικό Συμβούλιο στις 28 Ιανουαρίου

Αγρίνιο – Δημοτικό Συμβούλιο στις 28 Ιανουαρίου

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η/2015 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

 

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 2η/2015 TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Στάθμευσης Αγρινίου – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ περί «έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015».

 

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Εταιρείας Στάθμευσης κ. Σεϊτανίδης).

 1. Έγκριση της υπ. αριθμ. 1/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου περί «έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015».

 

(Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ κα Σαλακίδου).

 1. Έγκριση των υπ. αριθμ. 1 και 2/2015 αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. περί «Κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015» και «Έγκρισης Σχεδίου Δράσης 2015» αντίστοιχα.

 

(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Α. κα Παπαγεωργίου). 2

 

 

 1. Έγκριση ισχύος προγραμματικής σύμβασης – Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού – Αθλητισμού, Δήμου Αγρινίου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου έτους 2015.

 

(Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ κα Σαλακίδου).

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη έργων στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.

 

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 1. Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2014.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Επανακαθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας έτους 2015.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Κατανομή Α΄ δόσης 2015 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 1. Γνωμοδότηση επί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015 – 2016.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 1. Συγκρότηση επιτρόπων παραλαβής υλικών και υπηρεσιών αξιολόγησης για την απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών – υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, έτους 2015.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Ορισμός Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφόρων και Αμφισβητήσεων για το έτος 2015.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Ορισμός Επιτροπής Εκποίησης ή Εκμίσθωσης Πραγμάτων του Δήμου (Δημοπρασιών) για το έτος 2015.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Ορισμός Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης Εκποιούμενων Κτημάτων για το έτος 2015.

 

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 1. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Έρευνα και μελέτη αποκατάστασης – αναστύλωσης αρχαίου θεάτρου Στράτου». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης δρόμου από Τσιλιγιαννέικα έως Ποταμούλα Δ.Ε. Μακρυνείας Δήμου Αγρινίου».

 

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 1. Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ & ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΜΕΑ ΜΕΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ».

 

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος). 3

 

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2015.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο εργασιών μυοκτονίας – απεντόμωσης –κωνωποκτονίας σε κτίρια και λοιπούς χώρους του Δήμου.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Μίσθωση ακινήτων στέγασης υπηρεσιών.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Καθορισμός τιμής εκκίνησης περιπτέρων.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Α) Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο προστίμων αυθαίρετων κατασκευών.

 

Β) Διαγραφή χρεών και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Αποδοχή ή μη πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Αγρινίου.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr