Αγγελόκαστρο - Κλεισορρεύματα: Ξεκολλά η συντήρηση του δρόμου

Το έργο που είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από το 2021 αναμένεται να συμβασιοποιηθεί μετά τον προσυμβατικό έλεγχο και εφ’ όσον δεν προκύψουν άλλες δικαστικές περιπέτειες

Αγγελόκαστρο - Κλεισορρεύματα: Ξεκολλά η συντήρηση του δρόμου

Αγγελόκαστρο - Κλεισορρεύματα: Ξεκολλά η συντήρηση του δρόμου όπως αναφέρει η εφημερίδα "Συνείδηση", σύμφωνα με την οποία δύο χρόνια καθυστέρηση λόγω των δικαστικών διενέξεων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Περισσότερο από δύο χρόνια θα χρειαστούν τελικά για να ολοκληρωθεί η δημοπράτηση του έργου, προϋπολογισμού 4,5 εκατ. ευρώ, που αφορά στη βελτίωση της 3ης επαρχιακής οδού Χάνι Μπάγια - Αγγελόκαστρο - Κλεισορρεύματα. Ο λόγος της καθυστέρησης στη δημοπράτηση που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια είναι ο σύνηθες για τα δημόσια έργα, η δικαστική διένεξη μεταξύ των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν συνολικά 10 εργοληπτικές εταιρείες.

Η αρχική απόφαση της επιτροπής του διαγωνισμού βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν ήταν να αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος του έργου η εταιρεία «SEC», ωστόσο μετά από  προδικαστική προσφυγή σε σχέση με την αιτιολόγηση της προσφοράς, που έγινε δεκτή από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου η εταιρεία  «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ- Α.Τ.Ε.». Η διένεξη όμως συνεχίστηκε με αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής για την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. με το Διοικητικό Εφετείο Πατρών εν τέλει να δικαιώνει την εταιρεία «SEC» και τελικά να είναι αυτή που αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος του έργου, αφού μετά τη δικαστική απόφαση, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκλήθη για δεύτερη φορά να αλλάξει την απόφασή της για την κατακύρωση του διαγωνισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εκλήθησαν να δώσουν εξηγήσεις το ύψος της προσφοράς τους, που είχε έκπτωση της τάξης του 45,5% και η διαφορά μεταξύ των δύο προσφορών ήταν μόλις 0,12%.

Έτσι το έργο που είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από το 2021 αναμένεται να συμβασιοποιηθεί μετά τον προσυμβατικό έλεγχο και εφ’ όσον δεν προκύψουν άλλες δικαστικές περιπέτειες.

Το έργο για τη βελτίωση της 3ης επαρχιακής οδού Χάνι Μπάγια-Αγγελόκαστρο-Κλεισορεύματα μέσω Λυσιμαχείας συγκεκριμένα προβλέπει:

  • Στο τμήμα Χάνι Μπάγια – Αγγελόκαστρο τμηματικές βελτιώσεις με αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων ασφαλτοτάπητα, κατασκευή τεχνικών συλλογής και απορροής ομβρίων με επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα.
  • Στο τμήμα κόμβος Ιόνιας – Αγγελόκαστρο μήκους 2,5 χλμ θα αποξυλωθεί το υπάρχον οδόστρωμα, θα βελτιωθεί η ερυθρά του τμήματος , θα διαπλατυνθεί το νέο οδόστρωμα δύο στρώσεων και θα κατασκευασθεί επενδεδυμένη τάφρος ανάντι για την συλλογή και απορροή 23 των ομβρίων. Επίσης θα γίνει επέκταση υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευή δύο νέων πλακοσκεπών οχετών.
  • Στο τμήμα έξοδος Αγγελοκάστρου μέχρι γέφυρα Δίμηκου μήκους 1,7 χλμ. θα ανακατασκευασθεί και διαπλατυνθεί το υπάρχον οδόστρωμα και θα κατασκευασθούν τεχνικά συλλογής και απορροής ομβρίων.
  • Στο τμήμα προς Λυσιμαχεία θα κατασκευασθεί νέος ασφαλτοτάπητας όπου απαιτείται σε μήκος 4,6 χλμ. και τεχνικές εργασίες συλλογής και απορροής ομβρίων. Επίσης και όπου κρίνει η Υπηρεσία ότι απαιτείται, θα γίνουν ομοειδείς εργασίες και μικρές τεχνικές παρεμβάσεις σε επαρχιακά δίκτυα που συνδέονται με την 3η επαρχιακή οδό.

Τέλος θα γίνει οριζόντια και κάθετη σήμανση με παράλληλη τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας καθώς και οδοφωτισμός στην περιοχή της διασταύρωσης προς Λυσιμαχεία.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα "Συνείδηση"

Προς την εκτροπή του Αχελώου «κλείνει» ο Σκυλακάκης