ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΕργασιαΑΔΜΗΕ: Ανοίγουν 180 θέσεις μηχανικών και διοικητικών – και στην Αιτωλ/νία

ΑΔΜΗΕ: Ανοίγουν 180 θέσεις μηχανικών και διοικητικών – και στην Αιτωλ/νία

ΑΔΜΗΕ: Ανοίγουν 180 θέσεις μηχανικών και διοικητικών – και στην Αιτωλ/νία

 Έως 28 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ογδόντα (180) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αρτας, Αχαΐας, Εβρου, Εύβοιας, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Λακωνίας & Λάρισας 

Οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν στους διάφορους σταθμούς του ΑΔΜΗΕ, ενώ οι θέσεις θα καλυφθούν από 35 άτομα κατηγορίας ΠΕ (Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί, Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Αναλυτές-Προγραμματιστές, Πτυχιούχοι Διοικητικού-Οικονομικού, Πτυχιούχοι Πληροφορικής), 38 άτομα κατηγορίας ΤΕ (Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Αυτοματισμού, Πτυχιούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής, Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Υγειονομικοί Επισκέπτες Υγείας, Πτυχιούχοι Διοικητικού-Οικονομικού) και 107 άτομα κατηγορίας ΔΕ (Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων, Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών, Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού, Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού, Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων, Τεχνικοί Δομικών Εργων, Χειριστές Η/Υ, Μετακινητές Βαρών, Οδηγοί, Διοικητικο-οικονομικοί Επιμελητές, Σχεδιαστές).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sox1_2020@admie.gr είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Λ. Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού, Τ.Κ. 121 32 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης, υπ’ όψιν κ. Μπλάνη Αικατερίνης, κ. Θεολογίτη Αλεξάνδρας (τηλ. επικοινωνίας: 210-5192273, 210-5192598). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Πηγή:b2green.gr

Αναβαθμίζεται το κέντρο του Αγρινίου: Αλλάζουν όψη τα «Καραπανέϊκα»

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr