Συνάντηση Βαρεμένου με τον με τον Πρόεδρο του Αραβικού Κοινοβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Βαρεμένος συναντήθηκε στην Ταγγέρη με τον Πρόεδρο του Αραβικού Κοινοβουλίου, AhmedMohamedAljarwan, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να βοηθήσει άμεσα την Ελλάδα στη συγκρότηση των υποδομών που είναι απαραίτητες για τη φιλοξενία προσφύγων στη  χώρα μας.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής εξέφρασε την ευαρέσκειά του προς τον Πρόεδρο του Αραβικού Κοινοβουλίου και συμφωνήθηκε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο Γιώργος Βαρεμένος βρέθηκε στην Ταγγέρη εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση, στη συνάντηση των Προέδρων Κοινοβουλίων των χωρώντου Οργανισμού για τη Μεσογειακή Συνεργασία.