Δωρεάν σπόροι σε παραγωγούς οπωροκηπευτικών

Σχετικά με το εγκεκριμένο από την ΕΕ πρόγραμμα δωρεάν διανομής σε άπορους και πληγέντες από την οικονομική κρίση πολίτες, συνολικού ύψους ενίσχυσης 21 εκ. ευρώ,…

Σχετικά με το εγκεκριμένο από την ΕΕ πρόγραμμα δωρεάν διανομής σε άπορους και πληγέντες από την οικονομική κρίση πολίτες, συνολικού ύψους ενίσχυσης 21 εκ. ευρώ, προς τους αγρότες-παραγωγούς οπωροκηπευτικών λόγω του εμπάργκο της Ρωσίας, το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης κρίνει απαραίτητο να αποσαφηνίσει ορισμένα κρίσιμα στοιχεία για τα οποία έχουν εξαρχής ενημερωθεί οι εκπρόσωποι των παραγωγών και των εμπλεκόμενων φορέων.
Ως προς τους ωφελουμένους παραγωγούς:
1. Πρόσβαση στην δωρεάν διανομή των προϊόντων θα έχουν με αναλογικότητα, ΟΛΕΣ οι ενδιαφερόμενες Οργανώσεις Παραγωγών και μεμονωμένοι αγρότες, σε αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς «εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα». Αυτό επιτάσσει η λογική και η δικαιοσύνη, σε αντίθεση με τις πρακτικές του «όποιος προλάβει πρώτος». Για το λόγο αυτό καθορίζεται η δυνατότητα εβδομαδιαίας επανεξέταση εκ μέρους του Υπουργείου των διαθέσιμων προς απόσυρση ποσοτήτων προϊόντων.
2. Για να αποφευχθούν αδικίες αλλά και «σκιές» που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν, θα αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των επιτόπιων ελέγχων πριν την αναχώρηση των φορτίων και θα γίνονται για πρώτη φορά οριζόντιοι επιτόπιοι έλεγχοι πριν από την παραλαβή των προϊόντων από τους δικαιούχους.
3. Θα ορθολογικοποιηθούν τα ποσοστά συμμετοχής του νωπού προϊόντος προς μεταποίηση και θα βρεθούν οι βέλτιστες σχέσεις. Επίσης θα εξεταστεί η διάθεση λοιπών μεταποιημένων προϊόντων ( πχ μαρμελάδες) σε κρίσιμες περιπτώσεις.
4. Θα ενημερωθούν αντικειμενικά όλες οι μονάδες μεταποίησης των προϊόντων, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα αποκλεισμών.
Ως προς τους τελικούς αποδέκτες – δικαιούχους:
1. Η διανομή των προϊόντων γίνεται για πρώτη φoρά με την εποπτεία του καθ΄ ύλην αρμόδιου υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Αν. Υπουργού Θεανώς Φωτίου. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων (ΤΕΒΑ-FEAD), με την εμπλοκή των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων και των κοινωνικών υπηρεσιών των Περιφερειών.
2. Πρόσβαση στην παραλαβή των προϊόντων θα έχουν όσοι πραγματικά τα έχουν ανάγκη, με βάση κυρίως οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και όχι με αμφιλεγόμενες οριζόντιες κατηγοριοποιήσεις. Κατά προτεραιότητα: • οι δικαιούχοι κάρτας σίτισης της ανθρωπιστικής κρίσης • τα κοινωνικά παντοπωλεία • οι ωφελούμενοι του «Ε.Π επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD)» • τα δημόσια σχολεία • οι παιδικές κατασκηνώσεις • τα συσσίτια των κοινωνικών συμπράξεων
πηγή: e-ea.gr