Κοινωνικό μήνυμα για τις πυρκαγιές από την Π.Υ. Αγρινίου (video)

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, το Πυροσβεστικό Σώμα προέβηκε στη δημιουργία τηλεοπτικού κοινωνικού μηνύματος.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Χριστόφορος Κ. Μπόκας

Αντπύραρχος