ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑγρινιοΠόσο «κάνει» το νερό στο Αγρίνιο;

Πόσο «κάνει» το νερό στο Αγρίνιο;

Πόσο «κάνει» το νερό στο Αγρίνιο;

Θα λογοδοτήσει φέτος η ΔΕΥΑ ή θα ακολουθήσει την αδιαφάνεια των προηγούμενων;

Παράβαση καθήκοντος συνιστά η μη σύνταξη ή η μη αποστολή του Ενημερωτικού Τεύχους του αρ. 19 του νόμου 1069/80

Είναι γνωστό σε πολλούς σε αυτή την πόλη, ότι από το 2011 μέχρι και σήμερα διάφορες συλλογικότητες (κινηματικές και πολιτικές) έχουν αγωνιστεί για το κοινωνικό και δημόσιο αγαθό του νερού. Κορύφωση αυτού του αγώνα αποτέλεσε στα χρόνια που πέρασαν, οι διεκδικήσεις για κατάργηση του ειδικού τέλους υπέρ ΔΕΥΑ 80%, το οποίο παρανόμως εισπράχθηκε από την επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012, καθώς και την ταυτόχρονη αμφισβήτηση από το Ανυπότακτο Αγρίνιο της καταβολής του και για το 2013, αφού η διορθωτική απόφαση της ενσωμάτωσης του στην τιμή του κυβικού, που επιχειρήθηκε τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς, κατά την κρίση των μελών της προαναφερόμενης δημοτικής παράταξης, κάθε άλλο παρά νόμιμη είναι.

Γράφει ο Λευτέρης Τηλιγάδας

Ένα από τα χαρακτηριστικά διαχειριστικά ελλείμματα όλης αυτής της πολύχρονης λειτουργίας της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης του Αγρινίου είναι ότι ποτέ, τουλάχιστον τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια με απόλυτη βεβαιότητα, δεν σύνταξε και δεν απέστειλε στους καταναλωτές της το ειδικό «Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτού» του άρθρου 19 του Νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191).

Στο τεύχος αυτό, σύμφωνα με το νομό θα πρέπει να αναγράφονται μεταξύ άλλων, όπως αναφέρει το συγκεκριμένο άρθρο, «τα ουσιώδη και αναγκαία»  για την δραστηριότητα της επιχείρησης στοιχεία, τα οποία θα παίρνονται από τον ετήσιο απολογισμός της, από τις εκθέσεις της οικονομικής της κατάστασης, καθώς και από το αποτέλεσμα διαχειριστικού ελέγχου. Τα στοιχεία αυτά θα αφορούν την απογραφή της περιουσίας της, τα αποτελέσματα το ετήσιου προγράμματος Επενδύσεων με τις πηγές της χρηματοδότησής του, τις δαπάνες της διοίκησης, της λειτουργίας και της συντήρησης, της παραγωγικότητας της Επιχείρησης, της κατάστασης του προσωπικού, των αμοιβών της διοικήσεως και του προσωπικού, καθώς και άλλα στοιχεία από κάθε άλλη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Το ειδικό αυτό τεύχος σύμφωνα με τον νόμο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης και πρέπει να αποστέλλεται με μέριμνα και φροντίδα της επιχείρησης, το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη του κάθε οικονομικού έτους στους καταναλωτές της επιχείρησης για την ενημέρωσης τους, αφού η λειτουργία της είναι κοινωφελής και ανταποδοτική.

Το πόσο σημαντική είναι η σύνταξη και η αποστολή του συγκεκριμένου «ενημερωτικού τεύχους» φαίνεται από την τελευταία πρόταση του παραπάνω άρθρου του νόμου 1069/1980, η οποία αναφέρει κατά λέξη: «Η μη σύνταξις ή η μη αποστολή του ανωτέρω τεύχους συνιστά παράβασιν καθήκοντος».

Το συγκεκριμένο τεύχος,  όπως προαναφέραμε, ούτε ποτέ συντάχθηκε, ούτε ποτέ αποστάλθηκε στους καταναλωτές της πόλης, αφού κανείς καταναλωτής δεν είναι ενήμερος χρόνια τώρα, για όλα αυτά που θα έπρεπε να είναι. Κανένας από τους δημότες του Αγρινίου λόγου χάριν δεν γνώριζε και δεν γνωρίζει πόσους υπαλλήλους απασχολεί η ΔΕΥΑ, ποιοι την διοικούν και πόσο αμείβονται γι’ αυτές τους τις υπηρεσίες, όχι φυσικά για να καλύψουν τις όποιες ανάγκες τους για «κοινωνικό κουτσομπολιό», αλλά γιατί έτσι ο νόμος το ορίζει.

Για την ιστορία πρέπει εδώ να πούμε ότι η κινηματική συλλογικότητα της πόλης (Κίνηση Ανεξάρτητων Πολιτών Αγρινίου) η οποία έχει σταματήσει τη δράση της από τον Αύγουστο του 2012 είχε καταθέσει προς την ΔΕΥΑ Αγρινίου στις 7 Δεκεμβρίου του 2011 ένα αίτημα (αρ. πρωτ. 1643/7-12-2011) με το οποίο, ζητούσε από το διοικητικό συμβούλιο να ενημερώσει τα μέλη της κίνησης γιατί η εταιρεία δεν είχε εκδώσει το συγκεκριμένο ενημερωτικό τεύχος.

Το συγκεκριμένο αίτημα συζητήθηκε στην 8η συνεδρίαση  του Διοικητικού

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης – Αποχέτευσης Αγρινίου το 2011 το οποίο αποφάσισε με την 48 /2011 απόφαση του να αναθέσει στο Νομικό Σύμβουλο κ. Παντελή Κιτσάκη σε συνεργασία με τον κ. Πρόεδρο Γιώργο Ζαμπάρα να συντάξει και να αποστείλει απάντηση .

Εξ’ όσων γνωρίζω όμως, αφού εκείνη την εποχή ήμουνα μέλος της συγκεκριμένης κίνησης (είχα υπογράψει μάλιστα για λογαριασμό της το αίτημα) ουδέποτε μια τέτοια απάντηση δεν έφτασε στα χέρια κανενός μέλους της Κίνησης.

Πολύ αργότερα ενημερώθηκα για την ύπαρξη της συγκεκριμένης απόφασης η οποία με ΑΔΑ: ΒΟΝΗΟΡΜ9-ΘΒ8 δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια και πραγματικά θεωρώ, ότι το σκεπτικό, που ανέπτυξε ο τότε Πρόεδρος της επιχείρησης αποτελεί κατά την άποψη μου τεκμήριο της λογικής της αδιαφάνειας που χαρακτήριζε επί προεδρίας του τη λειτουργία της επιχείρησης.

Ας δούμε λοιπόν τι αναφέρει το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης: « Ο κ.Πρόεδρος αναφέρει ότι λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και το γεγονός ότι η ΔΕΥΑΑ για τέταρτη συνεχή χρονιά δεν προβαίνει σε καμμία αύξηση συνεπώς πρέπει να συμπιέσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα λειτουργικά έξοδα , το γεγονός ότι όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εγκρίσεις δαπανών της ΔΕΥΑΑ υποχρεούται να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο για ενημέρωση των Πολιτών (www. diavgeia.gov.gr. ) καθώς επίσης και το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία που αφορούν τη ΔΕΥΑΑ διάρθρωση – προσωπικό – προυπολογισμός – απολογισμός αναρτώνται τόσο στο διαδίκτυο www.diavgeia.gov.gr, όσο και στο ιστοχώρο της ΔΕΥΑΑ www.deyaagriniou.gr όπου όλοι οι δημότες έχουν άμεση πληροφόρηση για όλα τα στοιχεία οικονομικά και τεχνικά της ΔΕΥΑΑ, προτείνεται εφ’ όσον η δημοσιότητα είναι σήμερα πλέον εξασφαλισμένη με την πρόοδο της τεχνολογίας να μην προχωρήσει στην έκδοση ενημερωτικού τεύχους από το 2011 και να γίνει υπενθύμιση στην ΕΔΕΥΑ για τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Ν.1069/80».

Και μετά από αυτό  αποκαλύφθηκε ότι και κέρδος 2,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ είχε η ΔΕΥΑ στα ταμεία της, και με ένα έωλο σκεπτικό, κατά την κρίση μας αρνήθηκε να συμμορφωθεί στο συγκεκριμένο άρθρο του νόμου, το οποίο λειτουργώντας ως νομοθέτης, φρόντισε να καταργήσει μόνο αυτό (το τότε Δ.Σ. της ΔΕΥΑ), μόνο για την ΔΕΥΑ Αγρινίου.

Το ζήτημα βέβαια σήμερα δεν είναι αποδοθούν ευθύνες, αφού τις ευθύνες για την συλλογική λειτουργία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής τις έχουν αποδώσει οι δημότες της πόλης μες την ψήφο τους πέρυσι.

Το ζήτημα σήμερα είναι η νέα διοίκηση της ΔΕΥΑ, επειδή το συγκεκριμένο άρθρο και ο συγκεκριμένος νόμος ακόμα είναι σε ισχύ να φροντίσει να συντάξει στον λίγο καιρό που απομένει και να αποστείλει σε όλους τους καταναλωτές της το συγκεκριμένο «Ενημερωτικό τεύχος», έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι τα πεπραγμένα της.

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ