ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ - Ειδήσεις, ΝέαΑιτωλοακαρνανιαΜεσολογγιΟι ρυθμίσεις οφειλών προς το Δήμο Μεσολογγίου

Οι ρυθμίσεις οφειλών προς το Δήμο Μεσολογγίου

Οι ρυθμίσεις οφειλών προς το Δήμο Μεσολογγίου

Από το γραφείο του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών Σπ. Καρβέλη γίνεται γνωστό ότι ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου στα πλαίσια της εφαρμογής του ν. 4321/2015, θα προβεί  άμεσα στη ρύθμιση οφειλών υπόχρεων δημοτικών τελών, φόρων, εισφορών και προστίμων που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α” βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

  Δύνανται, να υπαχθούν, στη ρύθμιση μετά από επιλογή του οφειλέτη, και βεβαιωμένες έως τις 26.5.2015 οφειλές προς ΟΤΑ α”  βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου ή

β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.

  Δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση, οφειλές που θα βεβαιωθούν μετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής, και έως 26.5.2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας που οι οφειλές αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

  Στη ρύθμιση δύνανται, να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών, περιόδων και υποθέσεων μέχρι και 31.12.2014.

  Με τον ανωτέρω νόμο, καθορίστηκε αποκλειστική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και των αιτήσεων προς υπαγωγή στη ρύθμιση της παρ 1 του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015   η     26/5/2015. Το σύνολο των προς ρύθμιση ποσών θα μπορεί να καταβληθούν έως 100 δόσεις ανάλογα την περίπτωση.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Ταμείου  του Δήμου  ( Υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Ντρέλιας και κα. Κλαυδιανού  τηλ.  2631055478).

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ