ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΚοινωνικα Νεα200 αιτήσεις σε διάστημα τριών ημερών για τις 486 θέσεις εργασίας στον δήμο Αγρινίου

200 αιτήσεις σε διάστημα τριών ημερών για τις 486 θέσεις εργασίας στον δήμο Αγρινίου

200 αιτήσεις σε διάστημα τριών ημερών για τις 486 θέσεις εργασίας  στον δήμο Αγρινίου

Οι κάτοικοι του Αγρινίου μπορούν δωρεάν να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους στην Τράπεζα Ελλάδος και οι υπόλοιποι κάτοικοι του δήμου  στα Δημοτικά καταστήματα. Μέχρι 27 Απριλίου οι αιτήσεις

 

 

Σε τρεις εργάσιμες μέρες, τις δύο τελευταίες της Μεγάλης Εβδομάδας και χθες,  προσέτρεξαν για να συμπληρώσουν τις αιτήσεις για τις 486 θέσεις εργασίας στον δήμο Αγρινίου περίπου 200 άτομα. Τα άτομα αυτά θα διοχετευτούν σε 19 ειδικότητες. Ο δήμος Αγρινίου, έχει διαθέσει υπαλλήλους του, ώστε οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που ζουν στην πόλη να προσφεύγουν στην Τράπεζα Ελλάδας και οι υπόλοιποι δημότες του δήμου στα γραφεία όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, ώστε να καταθέτουν δωρεάν τις αιτήσεις τους.

Ο δήμος, απλά προθυμοποιήθηκε από μόνος του να καλύψει το κενό που άφησε το υπουργείο και το κράτος. Στους υπαλλήλους του δήμου προσφεύγουν οι πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση στο internet ή δεν έχουν υπολογιστή. Συνεπώς ο δήμος, μη έχοντας την ευθύνη για την εγκυρότητα των στοιχείων των αιτήσεων, επιχειρεί να καλύψει τον κοινωνικό αποκλεισμό που δημιουργεί το κράτος από μόνο του, αφού αποκλείει τους συμπολίτες μας που παρουσιάζουν αδυναμία και άγνοια στα ψηφιακά ζητήματα από κάθε ευκαιρία για δουλειά.  Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 27 Απριλίου. Καθημερινά μέχρι τότε όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται μέχρι το πολύ στις 02.00 το μεσημέρι, ενώ την τελευταία μέρα, στις 27 Απριλίου οι ενδιαφερόμενοι θα εξυπηρετούνται ως κι τις 12.00 το μεσημέρι.

 

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες: 1) Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοί τους. 2) Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς. 3) Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. 4) Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους. 5) Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 18 ετών. Οι θέσεις εργασίες που έχουν προκηρυχθεί για το Δήμο Αγρινίου  αφορούν σε 19 ειδικότητες, οι οποίες είναι οι εξής: ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 40/ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 155/ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 30/ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 23/ ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5/ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 30/ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 30/ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 5/ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5/ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5/ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2/ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 20/ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6/ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10/ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10/ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10/ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 60/ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 30/ ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 10/

Επισημαίνεται ότι υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Ο άνεργος έχει δικαίωμα να υποβάλει μία (1) ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του. Όσοι είναι πιστοποιημένοι χρήστες στην διαδικτυακή πύλη του Ο.Α.Ε.Δ. έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Ο άνεργος συμπληρώνει υποχρεωτικά τα παρακάτω πεδία: αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας, επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ», πτυχιούχος άνεργος ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, αποκλειστικά και μόνο για τις θέσεις που αντιστοιχούν σε ειδικότητες ΠΕ και ΤΕ, επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ»,αριθμός ανήλικων τέκνων (συμπληρώνεται μόνο με αριθμητικούς χαρακτήρες). Στην περίπτωση που ο άνεργος δεν έχει ανήλικα τέκνα συμπληρώνει το σχετικό πεδίο με την τιμή 0. Στα πρόσθετα στοιχεία, εφόσον έχει άνεργο/-η σύζυγο που δεν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, συμπληρώνει και τον «ΑΦΜ» και τον «ΑΜΚΑ» του / της ανέργου συζύγου στα αντίστοιχα πεδία «ΑΦΜ Συζύγου» και «ΑΜΚΑ Συζύγου». Στην ενότητα «Επιλογή Ειδικότητας» επιλέγει μία (1) μόνο ειδικότητα πρόσληψης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς.

Διόρθωση αιτήσεων

 Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων – δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων αιτήσεων που ακυρώνονται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, και ειδικότερα έως και τις 27/04/2015 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Όταν ο άνεργος υποβάλει την ηλεκτρονική του αίτηση, αναγράφονται σε αυτήν ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής (Κωδικός Αριθμός αίτησης), καθώς και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αίτησης. Είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να εκτυπώσουν την αίτηση τους ή να σημειώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης (Κωδικός Αριθμός αίτησης), προκειμένου να αναζητήσουν τη σειρά κατάταξης τους στους Πίνακες Κατάταξης Ανέργων ή τον λόγο αποκλεισμού τους από τον Πίνακα Αποκλειομένων, όταν οι Πίνακες αυτοί αναρτηθούν.

Γραφείο στο Δήμο Αγρινίου για  όσους αδυνατούν να υποβάλλουν την αίτησή τους

Για όσους αδυνατούν να υποβάλλουν την αίτησή τους οι ίδιοι ή μέσω άλλου προσώπου (συγγενή, φίλου, κ.λ.π. ) ή δεν έχουν ΠΡΟΣΒΑΣΗ σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θα δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης της αίτησής τους στο Γραφείο που θα λειτουργήσει ο Δήμος Αγρινίου  στην Τράπεζα της Ελλάδος. Για τους κατοίκους των Δημοτικών Ενοτήτων Παναιτωλικού, Νεάπολης,  Παρακαμπυλίων, Θεστιέων, Στράτου, Παραβόλας, Αρακύνθου, Μακρυνείας και Αγγελοκάστρου ανάλογες υπηρεσίες θα παρέχονται στα Δημοτικά  και Τοπικά Καταστήματα. Ο Δήμος Αγρινίου υπενθυμίζει στους ενδιαφερομένους πως οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Επίσης ο Δήμος Αγρινίου, δεν έχει συνάψει καμία συμφωνία παραλαβής αίτησης και ουδεμία σχέση έχει, με διάφορα γραφεία που καλούν τους ενδιαφερομένους στην κατάθεση αιτήσεων. Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες. 2)Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες. 3) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό. 4) Την ηλικία 5) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων 6) Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ .

Οι αποδοχές θα κυμαίνονται από 431,75 ευρώ το μήνα (17,27 ευρώ ημερησίως για ωφελούμενους κάτω των 25 ετών), έως 495,25 ευρώ το μήνα (19,81 ευρώ ημερησίως για ωφελούμενους 25 ετών και άνω), αυξημένες κατά περίπου 5 ευρώ μηνιαίως από τις αρχικές.

Κων/νος Χονδρός

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr