ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΕργασιαΑιτωλοακαρνανία: 52 μόνιμες θέσεις εργασίας – Δείτε αναλυτικά

Αιτωλοακαρνανία: 52 μόνιμες θέσεις εργασίας – Δείτε αναλυτικά

Αιτωλοακαρνανία: 52 μόνιμες θέσεις εργασίας – Δείτε αναλυτικά

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με την προκήρυξη 3Κ/2018  για την «πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών)».

Το ΦΕΚ περιλαμβάνει αναλυτικά την κατανομή των θέσεων και τις ειδικότητες.

Για την Αιτωλοακαρνανία οι θέσεις ανά ειδικότητα είναι οι παρακάτω:

ΠΕ

1 ΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

1 ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

1 ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

1 ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ (ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

ΤΕ

2 ΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

1 ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

ΔΕ

4 ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

1 ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ (ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

2 ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

2 ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ)

1 ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΕΣ (ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

1 ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

2 ΘΕΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

4 ΘΕΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ)

1 ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ)

1 ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ)

1 ΘΕΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ)

5 ΘΕΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

1 ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

1 ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ)

ΥΕ

1 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ)

2 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ)

3 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ)

10 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

2 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

aixmi-news.gr

Ζητούνται 3 υπάλληλοι γραφείου από μεγάλη εμπορική εταιρεία

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr