ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΕργασια47 προσλήψεις συμβασιούχων στην Κοινωφελή Δήμου Αγρινίου (ΠΙΝΑΚΑΣ)

47 προσλήψεις συμβασιούχων στην Κοινωφελή Δήμου Αγρινίου (ΠΙΝΑΚΑΣ)

47 προσλήψεις συμβασιούχων στην Κοινωφελή Δήμου Αγρινίου (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε την 1η Ιουλίου (αριθμ. 40764/30.6.20), εγκρίθηκε η σύναψη 580 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως 8, 9 ή 11 μηνών κατά περίπτωση,σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.21 του ν.2190/1994και τις όμοιες του αρ.9 του ν.3812/2009 ως ισχύουν, καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980 κατά περίπτωση.

Η δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Φορέων της Αυτοδιοίκησης θα αντιμετωπίζεται από αντίτιμο που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

airetos.gr

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr