ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΔυτικη Ελλαδα4,2 εκατομμύρια ευρώ στους ΟΤΑ για την αντιπυρική περίοδο 2014

4,2 εκατομμύρια ευρώ στους ΟΤΑ για την αντιπυρική περίοδο 2014

Ο συντονισμός των δράσεων των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των Δασικών Πυρκαγιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, κατά την προσεχή αντιπυρική περίοδο, ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Δ/σης Πολιτικής Προστασίας, , στην Τρίπολη, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. Γιώργου Διδασκάλου και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων με τη δασοπυρόσβεση φορέων.

Ο κ. Διδασκάλου, κατά την εισήγησή του, τόνισε ότι:
Πρόθεση της Κυβέρνησης αποτελεί η μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων όλων των υπηρεσιών και των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και η απόλυτη συνεργασία μεταξύ τους, για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
Για φέτος, κατανεμήθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό, το ποσό των 18,4 εκατομμυρίων ευρώ στους Ο.Τ.Α. της χώρας για έργα πυροπροστασίας, εκ των οποίων τα 4.182.100 ευρώ αφορούν τους ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. (2.020.500 ευρώ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου). Επίσης, έχουν εγκριθεί τα ποσά των 1,8 εκατ. (402.000 για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.& Ι) για δασοτεχνικά έργα πυροπροστασίας και 4,1 εκατ. (912.000 για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.& Ι) για την εκτέλεση προγραμμάτων δασοπροστασίας από τις δασικές υπηρεσίες.
Ενισχύεται το έμψυχο δυναμικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με 225 νέους, μόνιμους πυροσβέστες, των οποίων η εκπαίδευση ήδη ολοκληρώθηκε και με την πρόσληψη 1500 εποχικών, ενώ εμπλουτίζεται η Πυροσβεστική με νέα οχήματα, ανανεώνοντας το στόλο της κατά 12 – 14%.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) και κυρίως στις παρεμβάσεις αποκατάστασης τους, που πρέπει να γίνουν σε αυτούς από τους Ο.Τ.Α., ενόψει και της θερινής περιόδου.
Μεγάλη σημασία δίνουμε στο συντονισμό και τη συνεργασία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Δασικών Υπηρεσιών για τον καλύτερο προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων αντιπυρικής προστασίας.
Τονίζουμε δε, τον καθοριστικό ρόλο της έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, έτσι ώστε το ΚΕΠΠ (Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας) να μπορεί να συντονίσει το έργο της πυρόσβεσης. Η Πολιτική Προστασία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην κατεύθυνση αυτή συνεργάζεται απόλυτα με τις αντίστοιχες δομές των  ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο κομμάτι του εθελοντισμού και της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στο ζήτημα των πυρκαγιών.
Κλείνοντας την εισήγησή του, Γενικός Γραμματέας έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην αναγκαιότητα εκπόνησης, από τους δήμους, σχεδίων οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Εξήρε, δε, την ραγδαία αύξηση, κατά 68%, των εθελοντών πυροσβεστών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Το σχεδιασμό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, για την αντιπυρική περίοδο 2014 παρουσίασαν, στη σύσκεψη, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων, Υποστράτηγος Ιωάννης Καρατζιάς και ο Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Γιόβας.

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr