ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑγρινιο40 θέσεις καλλιτεχνικού προσωπικού Προκηρύσσονται στον δήμο Αγρινίου

40 θέσεις καλλιτεχνικού προσωπικού Προκηρύσσονται στον δήμο Αγρινίου

Ο δήμος Αγρινίου αναζητά δασκάλους και δασκάλες χορού, ζωγραφικής, αγιογραφίας, κεραμικής, φωτογραφίας, γραμμικού, ελεύθερου σχεδίου, παραδοσιακής μουσικής, φιλαρμονικής, ερασιτεχνικού θεάτρου, σκακιού, κόμικς και μουσικής παιδείας.

 

Προκηρύχτηκαν 40 θέσεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου Αγρινίου. Οι θέσεις αυτές είναι καλλιτεχνικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών της επιχείρησης. Αναλυτικά οι θέσεις έχουν ως εξής:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 1.Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια (άρθρο 12 του ν.3584/2007) 2.Να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω (άρθρο 13 του Ν.3584/2007) 3.Να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση  των καθηκόντων της θέσης (άρθρο 14 του ν.3584/2007) 4.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων»(ποινική καταδίκη , στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) 5.Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους(άρθρο 17 του ν.3584/2007).

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1Δάσκαλος – Δασκάλα Χορού 1. Πτυχίο Γυμναστικής Ακαδημίας με αντίστοιχη ειδικότητα στους Παραδοσιακούς χορούς ή βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων για την εκμάθηση παραδοσιακών χορών. 2. Βεβαιωμένη προϋπηρεσία ως Δάσκαλος/Δασκάλα παραδοσιακών χορών. Ελλείψει υποψήφιων με τα παραπάνω προσόντα αρκούν επαρκείς γνώσεις εκμάθησης παραδοσιακών χορών προσηκόντως αποδεικνυόμενες. 2Δάσκαλος – Δασκάλα Ζωγραφικής 1. Πτυχίο σχολής καλών τεχνών με αντίστοιχη ειδικότητα στη Ζωγραφική ή αντίστοιχων σχολών και ειδικών σεμιναρίων πάνω στην ειδικότητα αυτή. 2. Βεβαιωμένη προϋπηρεσία ως Δάσκαλος/Δασκάλα Ζωγραφικής σε καλλιτεχνικά τμήματα. Ελλείψει υποψήφιων με τα παραπάνω προσόντα αρκούν επαρκείς γνώσεις εκμάθησης Ζωγραφικής προσηκόντως αποδεικνυόμενες. Δάσκαλος-Δασκάλα Αγιογραφίας 1.Πτυχίο σχολής με αντίστοιχη ειδικότητα στην αγιογραφία ή αντιστοίχων και ειδικών σεμιναρίων πάνω στην ειδικότητα αυτή. 2. Βεβαιωμένη προϋπηρεσία ως Δάσκαλος/Δασκάλα αγιογραφίας σε καλλιτεχνικά τμήματα. Ελλείψει υποψήφιων με τα παραπάνω προσόντα αρκούν επαρκείς γνώσεις διδασκαλίας αγιογραφίας προσηκόντως αποδεικνυόμενες. Δάσκαλος- Δασκάλα Κεραμικής. 1.Πτυχίο σχολής με αντίστοιχη ειδικότητα στην κεραμική τέχνη ή αντίστοιχων και ειδικών σεμιναρίων πάνω στην ειδικότητα αυτή. 2. Βεβαιωμένη προϋπηρεσία ως Δάσκαλος/Δασκάλα κεραμικής τέχνης σε καλλιτεχνικά τμήματα. Ελλείψει υποψήφιων με τα παραπάνω προσόντα αρκούν επαρκείς γνώσεις εκμάθησης της Κεραμικής τέχνης προσηκόντως αποδεικνυόμενες. Δάσκαλος- Δασκάλα Φωτογραφίας. 1.Πτυχίο σχολής με αντίστοιχη ειδικότητα στη φωτογραφία η αντίστοιχων και ειδικών σεμιναρίων πάνω στην ειδικότητα αυτή. 2. Βεβαιωμένη προϋπηρεσία ως Δάσκαλος/Δασκάλα φωτογραφίας σε καλλιτεχνικά τμήματα. Ελλείψει υποψήφιων με τα παραπάνω προσόντα αρκούν επαρκείς γνώσεις για τη διδασκαλία της φωτογραφίας προσηκόντως αποδεικνυόμενες. Δάσκαλος- Δασκάλα Γραμμικού σχεδίου.-Ελεύθερου Σχεδίου 1.Πτυχίο ανώτατης σχολής με αντίστοιχη ειδικότητα στο Γραμμικό σχέδιο-Ελεύθερο Σχέδιο ή αντίστοιχων και ειδικών σεμιναρίων πάνω στην ειδικότητα αυτή. 2. Βεβαιωμένη προϋπηρεσία ως Δάσκαλος/Δασκάλα Γραμμικού Σχεδίου- Ελευθέρου Σχεδίου. Ελλείψει υποψήφιων με τα παραπάνω προσόντα αρκούν επαρκείς γνώσεις ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου προσηκόντως αποδεικνυόμενες. Μουσικοί Παραδοσιακής Μουσικής. 1.Πτυχίο σχολών μουσικής με αντίστοιχη ειδικότητα στην Παραδοσιακή Μουσική ή αντίστοιχων ειδικών σεμιναρίων παραδοσιακής μουσικής πάνω στην ειδικότητα αυτή. 2. Βεβαιωμένη προϋπηρεσία ως Μουσικοί Παραδοσιακής Μουσικής. Ελλείψει υποψήφιων με τα παραπάνω προσόντα αρκούν επαρκείς μουσικές γνώσεις παραδοσιακής μουσικής προσηκόντως αποδεικνυόμενες Μουσικοί Φιλαρμονικής. 1.Πτυχίο σχολών μουσικής με αντίστοιχες ειδικότητες ή και αντίστοιχων ειδικών σεμιναρίων μουσικής πάνω στις ειδικότητες αυτές. 2. Βεβαιωμένη προϋπηρεσία ως Μουσικοί με τις ανωτέρω αντίστοιχες ειδικότητες. Ελλείψει υποψήφιων με τα παραπάνω προσόντα αρκούν επαρκείς μουσικές γνώσεις αντίστοιχων ειδικοτήτων προσηκόντως αποδεικνυόμενες. Δάσκαλος- Δασκάλα Ερασιτεχνικού Θεάτρου. 1.Πτυχίο ανωτέρας Δραματικής Σχολής, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού 2. Βεβαιωμένη προϋπηρεσία ως Δάσκαλος/Δασκάλα Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Ελλείψει υποψήφιων με τα παραπάνω προσόντα αρκούν γνώσεις διδασκαλίας Ερασιτεχνικού Θεάτρου προσηκόντως αποδεικνυόμενες Δάσκαλος- Δασκάλα Σκακιού. 1.Βεβαίωση ή και αντίστοιχα σεμινάρια με την ειδικότητα, Δάσκαλος Σκακιού. 2. Βεβαιωμένη προϋπηρεσία ως Δάσκαλος/Δασκάλα Σκακιού. Ελλείψει υποψήφιων με τα παραπάνω προσόντα αρκούν επαρκείς γνώσεις διδασκαλίας και εκμάθησης σκακιού προσηκόντως αποδεικνυόμενες. Δάσκαλος – Δασκάλα Παιδικής Βιβλιοθήκης 1.Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος, Προσχολικής Ηλικίας ή και αντίστοιχων ειδικών σεμιναρίων σε θέματα Βιβλιοθήκης. 2. Βεβαιωμένη προϋπηρεσία σε Παιδική Βιβλιοθήκη. Ελλείψει υποψήφιων με τα παραπάνω προσόντα αρκούν επαρκείς γνώσεις σε θέματα Παιδικής Βιβλιοθήκης, προσηκόντως αποδεικνυόμενες. Δάσκαλος- Δασκάλα Κόμικς 1.Πτυχίο αντίστοιχης σχόλης ή ειδικών σεμιναρίων πάνω στην εκμάθηση σχεδίου κόμικς. 2. Βεβαιωμένη προϋπηρεσία ως Δάσκαλος εκμάθησης κόμικς. Ελλείψει υποψήφιων με τα παραπάνω προσόντα αρκούν επαρκείς γνώσεις εκμάθησης Κόμικς προσηκόντως αποδεικνυόμενες. Δάσκαλος – Δασκάλα Μουσικής Παιδείας 1.Πτυχίο σχολών μουσικής με αντίστοιχες ειδικότητες ή και αντίστοιχων ειδικών σεμιναρίων μουσικής πάνω στις ειδικότητες αυτές. 2. Βεβαιωμένη προϋπηρεσία ως Μουσικοί με τις ανωτέρω αντίστοιχες ειδικότητες. Ελλείψει υποψήφιων με τα παραπάνω προσόντα αρκούν επαρκείς μουσικές γνώσεις αντίστοιχων ειδικοτήτων προσηκόντως αποδεικνυόμενες.

Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

Προτιμώνται: 1.Όσοι έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε  αντίστοιχο Νομικό Πρόσωπο και ανάλογα με το χρόνο προϋπηρεσίας που θα  αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις ή και βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα. 2.Θα ληφθεί υπ΄ όψιν η εντοπιότητα των Δημοτών του νέου Καλλικρατικού  Δήμου Αγρινίου. 3. Ακολουθούν οι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι των λοιπών Δήμων του Νομού  Αιτωλοακαρνανίας. 4.Τέλος ακολουθούν οι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων νομών της χώρας. 5. Επίσης θα ληφθεί υπ΄όψιν η οικογενειακή κατάσταση των ενδιαφερόμενων υποψήφιων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Νομικό Πρόσωπο μα την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγρινίου» στην οδό Δαγκλή 27 στο Αγρίνιο, (τηλέφωνο 2641055655-26410 55700), μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή τους απορρίπτεται. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) και αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο ήτοι 19-09-2014. Η επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΑ, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών στο κτίριο που στεγάζεται η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου (Δαγκλή 27 Αγρίνιο). Ολόκληρη η ανακοίνωση , θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Αγρινίου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγρινίου καθώς και στο Πρόγραμμα Διαύγεια και θα συνταχθούν σχετικά αποδεικτικά. Ο πίνακας επιτυχόντων θα καταρτισθεί από την τριμελή επιτροπή καλλιτεχνικού  Προσωπικού η οποία θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και η οποία θα τηρήσει την όλη διαδικασία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μαζί με την ανωτέρω αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αντίγραφα Διπλωμάτων και πτυχίων, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (ειδικά τυπικά προσόντα) 2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας 3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται: Αν υπηρετεί ή υπηρέτησε στο Δημόσιο , σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  ή σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αν εξήλθε της υπηρεσία, για ποια αιτία .Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κανένα από τα εγκλήματα  του άρθρου 22 του ΠΔ 611/77 έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω  παραγραφής και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα  ή κακούργημα.

Κων/νος Χονδρός

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr