ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑγρινιο1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου: Πρόγραμμα μαθητείας 2023-24 – Οι ειδικότητες

1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου: Πρόγραμμα μαθητείας 2023-24 – Οι ειδικότητες

1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου: Πρόγραμμα μαθητείας 2023-24 – Οι ειδικότητες

Το 1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου ενημερώνει ότι με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2023-24, θα συνεχίσει την εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας με τις ειδικότητες:

  • Τεχνικός Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών
  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και κλιματισμού
  • Τεχνικός Οχημάτων
  • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
  • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
  • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
  • Τεχνικός Τεχνολογίας τροφίμων και ποτών
  • Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ.,  Αποφοίτων αλλά και παλαιοτέρων ετών (ανεξαρτήτου ηλικίας) και περιλαμβάνει:

Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ.,  Αποφοίτων αλλά και παλαιοτέρων ετών (ανεξαρτήτου ηλικίας) και περιλαμβάνει:

Α. «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο »

Δύναται να πραγματοποιείται από 1η Οκτωβρίου έως την 31η Αυγούστου εκάστου έτους με μέγιστη διάρκεια 156 ημερολογιακών ημερών (για να θεωρηθεί το πρόγραμμα ολοκληρωμένο), συμπεριλαμβανομένων των 12 ημερών κανονικής άδειας. Το πρόγραμμα τριάντα δύο (32) ωρών εβδομαδιαίως είναι επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες, οκτώ (8) ώρες την ημέρα.

Β. «Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας»

Δύναται να πραγματοποιείται από 1η Οκτωβρίου, διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) ή/και σε Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. Το πρόγραμμα θεωρείται ολοκληρωμένο με τη συμπλήρωση των 203 ωρών του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας και των ημερών μάθησης στον εργασιακό χώρο όπως αυτά καθορίζονται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Μαθητείας μπορούν να συμμετέχουν ως εργοδότες φορείς του δημόσιου τομέα καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

.6 ΚΑΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΕΝΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

1.       Η μαθητεία αποφέρει οφέλη τόσο στους μαθητευόμενους όσο και στις επιχειρήσεις. Οι μαθητευόμενοι αποκτούν σημαντική εργασιακή εμπειρία, ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό που αποτελεί το μέλλον του τόπου και να παρέχουν τις γνώσεις και δεξιότητες που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας ανά επαγγελματική δραστηριότητα.

2.       Το κόστος της επένδυσης σε νέους μαθητευόμενους είναι χαμηλό, καθώς οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται μόνο με τις ασφαλιστικές εισφορές του μαθητευόμενου.

3.       Τα προγράμματα μαθητείας περιλαμβάνουν εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και ως εκ τούτου προωθούν την υγεία και ασφάλεια στον εργασιακό χώρο.

4.       Η μαθητεία βοηθάει τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν μια δεξαμενή μελλοντικών εργαζόμενων υψηλής εξειδίκευσης.

5.        Οι μαθητευόμενοι φέρνουν καινοτόμες ιδέες και προοπτικές στον χώρο εργασίας και δημιουργούν μια καινούργια εργασιακή κουλτούρα.

6.       Η μαθητεία ενισχύει την ποικιλομορφία μεταξύ του προσωπικού και βελτιώνει την εικόνα της εταιρείας/επιχείρησης, συντελώντας σε ένα πιο ανοικτό και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον.

     Ποια είναι η οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρησή μου;

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ήτοι 30,26€, ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο υπουργείο. Το ποσό της επιδότησης από το Υ.ΠΑΙ.Θ. καλύπτει το σύνολο της αποζημίωσης του μαθητευόμενου και προέρχεται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο και καταβάλλεται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας / Ειδικός Λογαριασμός του Υ.ΠΑΙ.Θ. στους μαθητευόμενους. Ο εργοδότης καταβάλλει μηνιαίως τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές όπως αυτές ορίζονται από το αρμόδιο υπουργείο για το σύνολο των ημερών παρουσίας στον εργασιακό χώρο. Για τις ημέρες που ο μαθητευόμενος βρίσκεται σε κανονική άδεια (12 ημέρες), ο εργοδότης επιβαρύνεται και με το σύνολο της ημερήσιας αποζημίωσης του μαθητευόμενου.

Τόσο οι Δημόσιοι όσο και οι ιδιωτικοί φορείς που  επιθυμούν να στηρίξουν για άλλη μια χρονιά τον θεσμό της μαθητείας, επενδύοντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων που επέλεξαν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την αποτελεσματική τους ένταξη στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να  συνδεθούν στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας στον σύνδεσμο:

https://e-mathiteia.minedu.gov.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 1o ΕΠΑΛ Αγρινίου

τηλ: 2641031096 και 2641048106

και email: mailto:mail@1epal-agrin.ait.sch.gr

Αγρίνιο: Στην επόμενη δημοτική περίοδο η παιδική χαρά στον Άγιο Γρηγόριο

 

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

τελευταια νεα →

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ