Με 171.326 ευρώ χρηματοδοτούνται 14 δικαιούχοι για την εξοικονόμηση ύδατος του ΠΑΑ – Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΔΕ ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα για ένταξη στη Δράση 4.1.2

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ολοκλήρωσε τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τη μεταφορά μαθητών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΔΕ ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα για ένταξη στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020,  στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 1710/7-5-2021 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Βάσει της απόφασης ένταξης/αποτελέσματα (Παράρτημα Ι - Πίνακας 1 Δικαιούχων) διατίθεται συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 171.326,16 € για 14 επιλέξιμες αιτήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στόχοι της Δράσης 4.1.2 είναι:

·         Η αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία με την εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά συστήματα.

·         Η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας χρήσης ύδατος με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων στη γεωργία.

·         Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του ύδατος.

·         Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων ώστε να εκσυγχρονιστούν.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους ανωτέρω πίνακες, έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής κατά έννοια του άρθρου 25 του Ν. Ν. 2690/1999. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται άπαξ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την επομένη της έκδοσης της απόφασης( 11/5/2023).

Αναλυτικά η απόφαση ένταξης/αποτελέσματα αξιολόγησης της Δράσης 4.1.2 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις αναρτάται στον δικτυακό τόπο της ΠΔΕ και  μπορεί παράλληλα να αναζητηθεί στο δικτυακό τόπο http://agrotikianaptixi.gr/el/content/apofasi-entaxisapotelesmata-axiologisis-tis-drasis-412-perifereias-dytikis-elladas

Αγία Σοφία Θέρμου: Στο νοσοκομείο γυναίκα που τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ