ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΕργασιαΑγρίνιο: Ξεκίνησε το πρόγραμμα για ανέργους 29-64 ετών

Αγρίνιο: Ξεκίνησε το πρόγραμμα για ανέργους 29-64 ετών

Αγρίνιο: Ξεκίνησε το πρόγραμμα για ανέργους 29-64 ετών
Το Κέντρο Δια βίου Μάθησης επιπέδου 2 Αγωγή σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε το επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ»
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
Α. Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών, σε 60 ειδικότητες 10 κλάδων. Πιο αναλυτικά:
Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και υγρών αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Αγροτικός τομέας, Βιομηχανία
Β. Πρακτική άσκηση: (Απασχόληση) 5 μήνες (500 ώρες), σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα αλλά και στον δημόσιο.
Γ. Πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων των καταρτισθέντων
Δ. Συμβουλευτική: Υποστήριξη και καθοδήγηση του ανέργου για την επιλογή του αντικειμένου κατάρτισης και την τοποθέτησή του σε θέση πρακτικής άσκησης
Δυνατότητα μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε μόνιμη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 2.600€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).
Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
1. Οι άνεργοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ενδιαφέρονται να μεταβούν στην αγορά εργασίας, ηλικίας από 29 ετών μέχρι 64 ετών (έχουν γεννηθεί από 1/1/1953 έως 31/12/1987.
2. Εκπαιδευτική Βαθμίδα:
 Απόφοιτοι Δημοτικού (το απολυτήριο να το έχουν πάρει μέχρι το 1980 διαφορετικά είναι υποχρεωτική η κατάθεση του απολυτήριου Γυμνασίου)
 Απόφοιτοι Γυμνασίου
 Απόφοιτοι Λυκείου
 Απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: ΙΕΚ
 Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
3. Να μην υπάρχει μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
Κριτήρια επιλογής
Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα βάσει μοριοδότησης των παρακάτω κριτηρίων :
1.Το συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό φορολογικού έτους 2015. 2. Ο χρόνος ανεργίας. 3.Προϋπηρεσία ανεξαρτήτου κλάδου
Η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει από 01/12/2106 και το σύστημα θα είναι ανοιχτό έως και 30/12/2016.
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr