Υλοποίηση προγράμματος Erasmus από το Γυμνάσιο Θέρμου

Το Γυμνάσιο Θέρμου, τη φετινή σχολική χρονιά 2019-2020, θα υλοποιήσει Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus + KA101 Σχολικής Εκπαίδευσης. Τίτλος του σχεδίου μας είναι “Φυσική Αγωγή-Αναψυχή στην Ύπαιθρο και Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση” και η χρηματοδότηση, κατόπιν αξιολόγησης, θα γίνει από το ΙΚΥ.

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει το σχέδιο στοχεύουν στην κάλυψη αναγκών του σχολείου μας, όπως:

α)ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και

β)ανάγκη διεθνοποίησης.

Πιστεύουμε ότι θα έχει τον αναμενόμενο αντίκτυπο στους μαθητές και στο υπόλοιπο προσωπικό και την ομαλή ενσωμάτωση όλων των αποκτηθέντων εμπειριών-γνώσεων, τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο της περιοχής μας.

Είναι η πρώτη φορά που το Γυμνάσιο Θέρμου παίρνει την πρωτοβουλία να

συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Φιλοδοξούμε να αποκτήσουμε Ευρωπαϊκό Προσανατολισμό και να εκσυγχρονίσουμε τις μεθόδους διδασκαλίες μας, προσαρμόζοντας αυτές στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες του σχολικού αλλά και κοινωνικού-φυσικού περιβάλλοντος. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας θα συμβάλλει στην αξιοποίηση των ευκαιριών που η ίδια περιοχή προσφέρει, για την ανάπτυξη πρωτοποριακών προγραμμάτων φυσικής άσκησης και αναψυχής, με την ταυτόχρονη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών και καθηγητών.

Ο Διευθυντής Καραγεώργος Απόστολος

Η συντονίστρια του Προγράμματος Λογκιζίδου Κυριακή

Απαγόρευση καπνίσματος: Τι αλλάζει από τον επόμενο μήνα