Ξεσηκώνονται οι Δήμαρχοι για τη διαχείριση των απορριμμάτων

«Βλέπουν» τον ερχομό… ιδιωτικών εταιριών

Θα μπαίνουν και πρόστιμα

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει και στους Δήμους της Αιτωλοακαρνανίας και της Δυτικής Ελλάδας το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων της χώρας.

Οι δήμαρχοι ζητούν την άμεση απόσυρσή του, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει δοθεί ικανός χρόνος για διάλογο με τους φορείς, ενώ θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα να έχουν αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα, εκφράζοντας έντονους φόβους ότι οι επιχειρούμενες αλλαγές ανοίγουν «παράθυρο» για την ιδιωτικοποίηση! Αυτό, διότι προβλέπεται ο νέος φορέας να έχει τη μορφή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με τη δυνατότητα της περαιτέρω μετεξέλιξης του –τηρουμένων συγκεκριμένων προϋποθέσεων – σε ανώνυμη εταιρία!

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο Νόμου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προβλέπεται η σύσταση μέχρι τριών νομικών προσώπων. Επιπλέον παράμετροι που πρέπει να τηρηθούν (σωρευτικά) για τη σύσταση ενός Διαχειριστή Στερεών Αποβλήτων είναι:

α. Ο συνολικός πληθυσμός των δήμων που τα συστήνουν να είναι κατ’ ελάχιστο 80.000 κάτοικοι.

β. Να υπάρχει σε λειτουργία τουλάχιστον ένας διαθέσιμος χώρος υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) των αποβλήτων στην εδαφική περιφέρεια κάποιου από τους δήμους αυτούς.

γ. Να υπάρχει σε λειτουργία μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) ή σε αντίθετη περίπτωση να προκύπτει από το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) ότι με άλλα έργα και δράσεις, επιτρεπόμενα από το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ), θα τηρηθούν οι στόχοι του ΕΣΔΑ.

Σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες και τα πρόστιμα για τυχόν καθυστερήσεις, το σχέδιο νόμου είναι εξαιρετικά σαφές: «Εντός τριών μηνών, οι δήμοι οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύσταση του ΔΙΣΑ και να έχουν λάβει τις ως άνω αποφάσεις των δημοτικών τους συμβουλίων. Παράλειψη της υποχρέωσης αυτής ή καθυστέρηση πέραν του τριμήνου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για όλα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου κατά την έννοια των άρθρων 233 επ. του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύει, και τιμωρείται».

ΠΕΔ: «Δημόσιο χαρακτήρα»

Για το θέμα συνεδρίασε και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων εκδίδοντας μάλιστα ψήφισμα στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Ζητάμε ομόφωνα να αποσυρθεί το εν λόγω Σχέδιο Νόμου, να διασφαλίζεται ο αποκλειστικά δημόσιος χαρακτήρας του φορέα διαχείρισης, να δοθεί ικανός χρόνος προκειμένου να προηγηθεί διάλογος με τους φορείς και να λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες διαμορφωμένες συνθήκες και τα τοπικά σχέδια που έχουν εκπονηθεί και έχουν συμφωνηθεί».

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες της «Σ» και κατόπιν επικοινωνίας με τον Πρόεδρο της ΠΕΔ, Δήμαρχο Αγρινίου Γιώργο Παπαναστασίου, επετεύχθη το «πάγωμα» του σχεδίου νόμου, ενώ αναμένεται κύκλος διαβούλευσης με το Υπουργείο, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση.

aggelopoulos