Ο «χάρτης» των μισθών στην ΕΕ. Ποια χώρα πληρώνει τα περισσότερα, ποια τα λιγότερα. Που κατατάσσεται η Ελλάδα

Τους κατώτατους (μικτούς) μισθούς σε κάθε κράτος της ΕΕ δημοσιεύει η Eurostat. Τα στοιχεία δείχνουν τις τεράστιες μισθολογικές διαφορές από κράτος σε κράτος, με τη Βουλγαρία να έχει τις χαμηλότερες μηνιαίες μικτές αποδοχές (261 ευρώ) και το Λουξεμβούργο τις υψηλότερες (1.999 ευρώ.) Η Ελλάδα βρίσκεται κάπου στη μέση με τον κατώτατο μισθό να διαμορφώνεται στα 684 ευρώ (μικτά).

Να σημειωθεί ότι η Eurostat καταγράφει τους κατώτατους εθνικούς μισθούς σε 22 από τα 28 κράτη της ΕΕ, που έχουν θεσμοθετήσει από την 1η Ιανουαρίου κατώτατο μισθό. Από τη λίστα λείπουν η Δανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία, καθώς δεν έχουν θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό.

EUROSTAT

Τα 22 κράτη μέλη της ΕΕ που διαθέτουν εθνικούς κατώτατους μισθούς μπορούν να χωριστούν σε τρεις κύριες ομάδες βάσει του ύψους των αποδοχών.

Μισθοί κάτω από 500 ευρώ

  • Βουλγαρία: 261 ευρώ
  • Λιθουανία: 400 ευρώ
  • Ρουμανία: 408 ευρώ
  • Λετονία: 430 ευρώ
  • Ουγγαρία: 445 ευρώ
  • Κροατία: 462 ευρώ
  • Τσεχία: 478 ευρώ
  • Σλοβακία: 480 ευρώ
  • Εσθονία: 500 ευρώ
  • Πολωνία: 503 ευρώ.

Μισθοί από 600-900 ευρώ