Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «Χατζηκώστα» ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ.  Α4α /Γ.Π.81288 (ΑΔΑ: 6ΔΞΝ465ΦΥΟ-ΑΝ2) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη εγκρίθηκε η σκοπιμότητα εκτέλεσης του έργου «Αποξήλωση υφιστάμενων κουφωμάτων και προμήθεια-εγκατάσταση νέων συμπεριλαμβανομένων μερεμετιών στο Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «Χατζηκώστα».

Το έργο έχει προϋπολογισμό 450.000€. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μετά την έγκριση του σχετικού Τεχνικού Δελτίου.

«Συνεχίζουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, την 6η ΥΠΕ, υλοποιώντας όσα έχουμε στοχοθετήσει για τη Ν.Μ. Μεσολογγίου «Χατζηκώστα» καταλήγει η ανακοίνωση της Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Αγρίνιο: Ολοκληρώθηκαν οι θρησκευτικές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Παναιτωλίου