Βαρεμένος και Τριανταφύλλου ρωτούν για την παράταση των αδειοδοτήσεων στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Προς τον κ. Υπουργό

Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων.

Θέμα: Άμεση ανάγκη παράτασης προθεσμίας της αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων παραγωγών που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μέτρο 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχήσεις», δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία»  .

Στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, και όχι μόνο, αρκετοί είναι οι κτηνοτρόφοι που έχουν   καταθέσει αίτηση για άδεια σταβλικής εγκατάστασης.

Ενώ έχουν από το  2012  καταθέσει τις σχετικές αιτήσεις τους στις Δ.Α.Ο.Κ. μεγάλο ποσοστό παραγωγών – κτηνοτρόφων έχουν εκκρεμότητα μέχρι και σήμερα  με την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών τους  εγκαταστάσεών.

Για μεγάλο ποσοστό κτηνοτρόφων που η έκδοση της άδειας αυτής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της  αίτησης  πληρωμής που  αφορά  το  Μέτρο 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχήσεις», δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» είναι  ορατός πλέον ο κίνδυνος απένταξης τους από το  πρόγραμμα αφού η έκδοση της άδειας μπορεί να είναι εκπρόθεσμη.

Σημαντικές  καθυστερήσεις  παρατηρούνται, λόγω  μεγάλου  αριθμού  φακέλων, στις  «πράξεις  χαρακτηρισμού» και  «παραχωρήσεων»  των  εκτάσεων  από  τα  αρμόδια Δασαρχεία και  Δασικές  υπηρεσίες

Έτσι είναι άμεσος ο κίνδυνος  να χάσουν επιδοτήσεις οι οποίες δίνονται σαν απώλεια εισοδήματος και όχι σαν ενίσχυση καθώς οι παραγωγοί αποφάσισαν να ασχοληθούν με τη βιολογική κτηνοτροφία και εισπράττουν αυτές τις ενισχύσεις για να αναπληρώσουν το εισόδημα τους .

Η ΔΑΟΚ Αιτωλοακαρνανίας,  ανταποκρίθηκε στην έκκλησή κτηνοτρόφων  και αποφάσισε να συνδράμει με όλες της τις δυνάμεις την προσπάθεια επίσπευσης των διαδικασιών ώστε να δοθεί  παράταση της προθεσμίας, η οποία και λήγει στα τέλη Νοεμβρίου.

Όμως είναι πρακτικά αδύνατο να εξεταστούν και να απαντηθούν όλα τα αιτήματα  των κτηνοτρόφων που είναι  ενταγμένοι  στο πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Επειδή η βιολογική παραγωγή και ειδικότερα η βιολογική κτηνοτροφία συμβάλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Επειδή οι κτηνοτρόφοι πρέπει να ξαναποκτήσουν την εμπιστοσύνη τους προς την πολιτεία και τις κατευθύνσεις που αυτή κάθε φορά προτάσσει για την παραγωγική διαδικασία.

Επειδή στους δύσκολους οικονομικά καιρούς θα ήταν εγκληματικό για λόγους γραφειοκρατικούς να χαθεί μια σημαντική ενίσχυση προς τους κτηνοτρόφους η οποία δίνεται  σαν απώλεια εισοδήματος και όχι σαν ενίσχυση.

Επειδή υπάρχει ήδη καθυστέρηση στην καταβολή επιδοτήσεων στους δικαιούχους των δράσεων «Βιολογική Κτηνοτροφία» λόγω του ότι η απαίτηση της Ε.Ε. για ενσωμάτωση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ των συντελεστών επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων της χώρας έγινε εντός του 2013.