Το νέο Δ.Σ. Ένωσης Επαγγελματιών Εστίασης Αναψυχής και Ψυχαγωγίας Αγρινίου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επαγγελματιών Εστίασης Αναψυχής και Ψυχαγωγίας Αγρινίου, που προέκυψε από τις εκλογές στις 13 και 15 Μαΐου, κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:

  • Πρόεδρος: Ναστούλης Κων/νος
  • Αντ/δρος: Σαράκης Κων/νος
  • Γεν. Γραμματέας: Ζήσης Μιχαήλ
  • Ταμίας: Πλακιάς Σπυρίδων
  • Σύμβουλοι: Πολονύφης Γεώργιος

Ράπτης Κων/νος

Τσιρογιάννης Γεώργιος

Ευχαριστήριο από το ΓEΛ Ευηνοχωρίου