Θέσεις εργασίας στη Λευκάδα

O Δήμος Λευκάδας ανακοινώνει την πρόσληψη τριών υπαλλήλων ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων, κατηγορίας ΔΕ με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δυο μηνών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ