Θέρμο: Εκδήλωση για τον αυτισμό, τις διαταραχές συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία”

Θέρμο: Εκδήλωση για τον αυτισμό, τις διαταραχές συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία”

Αγρίνιο – εκδήλωση με τίτλο: Κατασκευάζοντας την ψυχική υγεία – Διλήμματα και προοπτικές»