Θέρμο: Εκδήλωση για τον αυτισμό, τις διαταραχές συμπεριφοράς, στη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής στην παιδική ηλικία

Θέρμο: Εκδήλωση για τον αυτισμό, τις διαταραχές συμπεριφοράς, στη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής στην παιδική ηλικία

Στηρίζει το Βοήθεια στο Σπίτι το υπουργείο Εσωτερικών – Έρχονται προσλήψεις