Με τέσσερα θέματα συνεδριάζει το ΔΣ Αμφιλοχίας

Tακτική συνεδρίαση  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμφιλοχίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 19ην του μήνα Ιουλίου του έτους 2019 , ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή ώρα 2.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα, ήτοι :

ΘΕΜΑ 1ο : « Αποδοχή ένταξης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 » ,τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2019 και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019».
[ Εισηγητής :ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2ο : « Αποδοχή ένταξης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
« ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020 » ,τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2019 και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 ».
[ Εισηγητής :ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο : « Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Αμφιλοχίας ».[ Εισηγητής :ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 4ο : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής :ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

Live η ορκωμοσία της νέας Βουλής