Η Τ.Ε. Ε.ΠΑ.Μ. Αγρινίου για τους πλειστηριασμούς με «άρωμα» Αιτωλοακαρνανίας

Η Τ.Ε. Ε.ΠΑ.Μ. Αγρινίου εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου, το οποίο έχει ως εξής: 

Τετάρτη σήμερα 13/6/2018 και όπως πάντα πιστοί στον καθήκον τους οι συνεργάτες των σύγχρονων κατακτητών της πατρίδας μας έχουν ορίσει 1 Νέο πλειστηριασμό στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου «Δικαίωμα στη Ζωή» την Τετάρτη 13/6/18 – Πέμπτη 14/6/18 και Παρασκευή 15/6/18 στο Νομό μας έχει προγραμματιστεί να γίνει ένας (1) πλειστηριασμός…..

Στο Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου (1).

Ο ένας (1) πλειστηριασμός έχει μετατραπεί σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό και θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένο Συμβολαιογράφο Ναυπάκτου.

Αφορά αγροτεμάχιο.

Γι’ αυτή την εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί πανελλαδικά 609 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί.

Έχουμε επίσης τους τρεις (3) πρώτους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς για χρέη προς το Δήμο πανελλαδικά και τους δύο (2) πρώτους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς για χρέη προς τις Εισπρακτικές Εταιρείες Κοινοχρήστων.

Αφορούν διαμερίσματα, τραπεζοκαθίσματα, ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλιστικό υλικό.

Από 27/4/18 άρχισαν και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί (κινητής και ακίνητης περιουσίας) για χρέη από 500 € και άνω στην Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΝΕΡΟ, ΔΗΜΟΥΣ, Εταιρείες Κοινοχρήστων.

Το Ε.ΠΑ.Μ. Ενημερώνει:

Σύμφωνα με την  έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του Νομοσχεδίου που κατατέθηκε προς ψήφιση την Παρασκευή 15/6/2018 αναφέρει σχετικά:

«Παρατηρείται ότι νομοθετική κύρωση σύμβασης, ώστε αυτή να αποκτήσει ισχύ νόμου ως προς τους όρους της που τυχόν αποκλίνουν από τις ισχύουσες διατάξεις ή που θέτουν απρόσωπους κανόνες που δεσμεύουν τρίτους, νοείται µόνο εφόσον η σύμβαση έχει νομίμως υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Συνεπώς, κατά νομική ακριβολογία, δεν νοείται κύρωση σχεδίου σύμβασης, δηλαδή κειμένου το οποίο δεν έχει υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρά µόνο έγκριση της Βουλής, ώστε τα εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα να υπογράψουν σύμβαση µε το παρατιθέμενο στην προτεινόμενη διάταξη περιεχόμενου.» (σελ. 28-29).

Σύμφωνα με την έκθεση αυτή της Επιστημονικής Υπηρεσίας της βουλής η κύρωση σχεδίου σύμβασης αντί της Σύμβασης είναι άκυρη. Με βάση αυτό και επειδή και οι τρεις Δανειακές Συμβάσεις κυρώθηκαν ως σχέδια και όχι ως Συμβάσεις όπως απαιτεί το Σύνταγμα, όλοι οι νόμοι που στηρίχθηκαν στα Μνημόνια που είναι απόρροια των Συμβάσεων αυτών είναι παράνομοι. Αρα και τα Δημόσια Όργανα που  εκτελούν αυτούς τους νόμους διαπράττουν το αδίκημα του Σφετερισμού Εξουσίας σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 3 του συντάγματος καθώς και το αδίκημα  της Εσχάτης Προδοσίας σύμφωνα με το 134: 2 του ΠΚ.

Η Μήνυση που έχει καταθέσει το Ε.ΠΑ.Μ. στον Άρειο Πάγο άρχισε να φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα.

Το Ε.ΠΑ.Μ. με τη Νομική του Δέσμευση την οποία μπορείτε να διαβάσετε στη Σελίδα του Ε.ΠΑ.Μ. (https://epamhellas.gr/?page_id=66647) καθώς και με τη Μήνυση-Συνηγορία  για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας και Εσχάτης Προδοσίας εναντίον όλου του Πολιτικού Συστήματος που έχει καταθέσει στον Άρειο Πάγο από 5-2-2018 (https://epamhellas.gr/?p=75293) δεσμεύεται ότι μετά την απελευθέρωση της Πατρίδας όσες περιουσίες χάθηκαν από 6-5-2010 και μετά από Πλειστηριασμούς Θεσμών (ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΔΗΜΟΥΣ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΑ κλπ) θα επιστρέψουν στους Νόμιμους Ιδιοκτήτες τους με μια απλή Συντακτική Πράξη, έστω και αν αυτές έχουν περάσει σε χέρια τρίτων. Επίσης όσοι Δημόσιοι Λειτουργοί (δεν είναι Κρατικοί είναι Δημόσιοι γιατί ορκίζονται στο Σύνταγμα άσχετα αν το ξεχνάνε) πάρουν μέρος σε αυτές τις Αντισυνταγματικές πράξεις θα δώσουν λόγο για τις πράξεις τους αυτές.

ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.