ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑγρινιοΤα αποτελέσματα των εκλογών στο Δήμο Αγρινίου – Συνεχής ροή

Τα αποτελέσματα των εκλογών στο Δήμο Αγρινίου – Συνεχής ροή

Εκλογικό τμήμα 10 Β – 17ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 130

Σταρακά 59

Καμμένος 31

Καζαντζής 41

Καραμητσόπουλος 6

Παπανικολάου 14

Μερμίγκης 21

Άκυρα 8

Λευκά 5

Εκλογικό τμήμα – 110 – Δημοτικό Άνω Κεράσοβο

Παπαναστασίου 148

Σταρακά 68

Καμμένος 20

Καζαντζής 12

Καραμητσόπουλος 4

Παπανικολάου 7

Μερμίγκης 0

Άκυρα 24

Λευκά 1

Εκλογικό τμήμα – Δημοτικό Κερασέας

Παπαναστασίου 58

Σταρακά 13

Καμμένος 3

Καζαντζής 5

Καραμητσόπουλος 2

Παπανικολάου 0

Μερμίγκης 0

Άκυρα 0

Λευκά 2

Εκλογικό τμήμα 67 Β – 2ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 97

Σταρακά 80

Καμμένος 46

Καζαντζής 35

Καραμητσόπουλος 6

Παπανικολάου 14

Μερμίγκης 12

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 58 Β – 1ο ΓΕΛ Αγρινίου

Παπαναστασίου 116

Σταρακά 61

Καμμένος 44

Καζαντζής 40

Καραμητσόπουλος 6

Παπανικολάου 18

Μερμίγκης 16

Άκυρα 13

Λευκά 2

Εκλογικό τμήμα 37 Β – 1ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 121

Σταρακά 62

Καμμένος 22

Καζαντζής 24

Καραμητσόπουλος 1

Παπανικολάου 11

Μερμίγκης 8

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 13 Β – 17ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 113

Σταρακά 52

Καμμένος 40

Καζαντζής 27

Καραμητσόπουλος 8

Παπανικολάου 16

Μερμίγκης 20

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 32 Β – 3ο Λύκειο Αγρινίου

Παπαναστασίου 103

Σταρακά 49

Καμμένος 24

Καζαντζής 22

Καραμητσόπουλος 14

Παπανικολάου 14

Μερμίγκης 5

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 72 Β – 16ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 142

Σταρακά 70

Καμμένος 31

Καζαντζής 33

Καραμητσόπουλος 5

Παπανικολάου 13

Μερμίγκης 10

Άκυρα 11

Λευκά 5

Εκλογικό τμήμα 118 Β – Ματαράγκα

Παπαναστασίου 154

Σταρακά 54

Καμμένος 18

Καζαντζής 20

Καραμητσόπουλος 3

Παπανικολάου 1

Μερμίγκης 4

Άκυρα 14

Λευκά 3

Εκλογικό τμήμα 197 Β – Σαργιάδα

Παπαναστασίου 91

Σταρακά 62

Καμμένος 42

Καζαντζής 6

Καραμητσόπουλος 0

Παπανικολάου 2

Μερμίγκης 1

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 59 Β – 1ο Λύκειο Αγρινίου

Παπαναστασίου 107

Σταρακά 87

Καμμένος 40

Καζαντζής 27

Καραμητσόπουλος 5

Παπανικολάου 20

Μερμίγκης 8

Άκυρα 10

Λευκά 3

Εκλογικό τμήμα 31 Β – 3ο Λύκειο Αγρινίου

Παπαναστασίου 102

Σταρακά 58

Καμμένος 39

Καζαντζής 23

Καραμητσόπουλος 4

Παπανικολάου 12

Μερμίγκης 8

Άκυρα 12

Λευκά 0

Εκλογικό τμήμα 54 Β – 10ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 136

Σταρακά 71

Καμμένος 25

Καζαντζής 33

Καραμητσόπουλος 6

Παπανικολάου 23

Μερμίγκης 12

Άκυρα 23

Λευκά 1

Εκλογικό τμήμα 48 Β – 8ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 102

Σταρακά 56

Καμμένος 27

Καζαντζής 41

Καραμητσόπουλος 4

Παπανικολάου 34

Μερμίγκης 16

Άκυρα 7

Λευκά 1

Εκλογικό τμήμα 126 Β – Γυμνάσιο Καινουρίου

Παπαναστασίου 81

Σταρακά 79

Καμμένος 63

Καζαντζής 35

Καραμητσόπουλος 3

Παπανικολάου

Μερμίγκης 29

Άκυρα 29

Λευκά 5

Εκλογικό τμήμα 78 Β – 11ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 138

Σταρακά 61

Καμμένος 44

Καζαντζής 41

Καραμητσόπουλος 12

Παπανικολάου 13

Μερμίγκης 15

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 217 Β – Ρίγανη

Παπαναστασίου 182

Σταρακά 161

Καμμένος 8

Καζαντζής 61

Καραμητσόπουλος 0

Παπανικολάου 10

Μερμίγκης ο

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα – Τριχώνιο

Παπαναστασίου 116

Σταρακά 31

Καμμένος 3

Καζαντζής 21

Καραμητσόπουλος 5

Παπανικολάου 8

Μερμίγκης 11

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 35 Β – 1ο Δημοτικό Αγρινίου (Ευαγγελίστρια)

Παπαναστασίου 102

Σταρακά 65

Καμμένος 33

Καζαντζής 35

Καραμητσόπουλος 3

Παπανικολάου 9

Μερμίγκης 10

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 30 Β – 3ο Λύκειο Αγρινίου (Μαβίλη)

Παπαναστασίου 101

Σταρακά 51

Καμμένος 27

Καζαντζής 37

Καραμητσόπουλος 10

Παπανικολάου 12

Μερμίγκης 10

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 134 Β – 1ο Δημοτικό – Παναιτώλιο Θεστιέων

Παπαναστασίου 121

Σταρακά 42

Καμμένος 31

Καζαντζής 26

Καραμητσόπουλος 7

Παπανικολάου 3

Μερμίγκης 4

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 147 Β – Δημοτικό – Κάτω Μακρυνού

Παπαναστασίου 75

Σταρακά 38

Καμμένος 1

Καζαντζής 51

Καραμητσόπουλος 0

Παπανικολάου 5

Μερμίγκης 0

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 86 Β – 1ο Δημοτικό – Άγιος Κωνσταντίνος

Παπαναστασίου 103

Σταρακά 67

Καμμένος 38

Καζαντζής 14

Καραμητσόπουλος 5

Παπανικολάου 47

Μερμίγκης 9

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 55 Β – 10ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 141

Σταρακά 89

Καμμένος 42

Καζαντζής 30

Καραμητσόπουλος 2

Παπανικολάου 19

Μερμίγκης 11

Άκυρα 12

Λευκά 1

Εκλογικά τμήματα (και τα δύο) Ποταμούλα

Παπαναστασίου 157

Σταρακά 136

Καμμένος 11

Καζαντζής 7

Καραμητσόπουλος 0

Παπανικολάου 0

Μερμίγκης 11

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 161 Β – 1ο Δημοτικό Νεάπολης

Παπαναστασίου 126

Σταρακά 84

Καμμένος 29

Καζαντζής 9

Καραμητσόπουλος 2

Παπανικολάου 1

Μερμίγκης 3

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 57 Β – 10ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 93

Σταρακά 94

Καμμένος 58

Καζαντζής 23

Καραμητσόπουλος 1

Παπανικολάου 20

Μερμίγκης 12

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 163 Β – Δημοτικό Σπολάιτας

Παπαναστασίου 128

Σταρακά 50

Καμμένος 22

Καζαντζής 17

Καραμητσόπουλος 2

Παπανικολάου 3

Μερμίγκης 6

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 16 Β – 11ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 127

Σταρακά 60

Καμμένος 39

Καζαντζής 29

Καραμητσόπουλος 7

Παπανικολάου 12

Μερμίγκης 15

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 85 Β – 1ο Δημοτικό – Άγιος Κωνσταντίνος

Παπαναστασίου 95

Σταρακά 55

Καμμένος 34

Καζαντζής 17

Καραμητσόπουλος 6

Παπανικολάου 33

Μερμίγκης 9

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 123 Β – 2ο Δημοτικό Καινουρίου

Παπαναστασίου 98

Σταρακά 96

Καμμένος 33

Καζαντζής 27

Καραμητσόπουλος

Παπανικολάου 51

Μερμίγκης

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 84 Β – 1ο Δημοτικό – Άγιος Κωνσταντίνος

Παπαναστασίου 88

Σταρακά 60

Καμμένος 42

Καζαντζής 17

Καραμητσόπουλος 7

Παπανικολάου 25

Μερμίγκης 7

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 74 Β – 4ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 127

Σταρακά 66

Καμμένος 36

Καζαντζής 32

Καραμητσόπουλος 10

Παπανικολάου 19

Μερμίγκης 17

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 34 Β – 1ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 87

Σταρακά 66

Καμμένος 36

Καζαντζής 23

Καραμητσόπουλος 9

Παπανικολάου 21

Μερμίγκης 13

Άκυρα 5

Λευκά 1

Εκλογικό τμήμα 56 Β – 10ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 105

Σταρακά 79

Καμμένος 57

Καζαντζής 31

Καραμητσόπουλος 5

Παπανικολάου

Μερμίγκης 7

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 17 Β – 11ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 115

Σταρακά 73

Καμμένος 39

Καζαντζής 23

Καραμητσόπουλος 6

Παπανικολάου 18

Μερμίγκης 21

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 36 Β – 1ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 100

Σταρακά 54

Καμμένος 27

Καζαντζής 35

Καραμητσόπουλος 7

Παπανικολάου 13

Μερμίγκης 12

Άκυρα 6

Λευκά 1

Εκλογικό τμήμα 23 Β – 2ο Γυμνάσιο Αγρινίου

Παπαναστασίου 93

Σταρακά 67

Καμμένος 41

Καζαντζής 33

Καραμητσόπουλος 5

Παπανικολάου 10

Μερμίγκης 5

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 24 Β – 2ο Γυμνάσιο Αγρινίου

Παπαναστασίου 129

Σταρακά 54

Καμμένος 25

Καζαντζής 25

Καραμητσόπουλος 7

Παπανικολάου 11

Μερμίγκης 9

Άκυρα 9

Λευκά 1

Εκλογικό τμήμα 68 Β – 2ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 118

Σταρακά 73

Καμμένος 40

Καζαντζής 36

Καραμητσόπουλος 1

Παπανικολάου 21

Μερμίγκης 7

Άκυρα 9

Λευκά 0

Εκλογικό τμήμα 64 Β – 10 Λύκειο Αγρινίου

Παπαναστασίου 119

Σταρακά 77

Καμμένος 33

Καζαντζής 26

Καραμητσόπουλος 5

Παπανικολάου 20

Μερμίγκης 12

Άκυρα

Λευκά

Εκλογικό τμήμα 56 Β – 1ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 105

Σταρακά 80

Καμμένος 58

Καζαντζής 32

Καραμητσόπουλος 5

Παπανικολάου 21

Μερμίγκης 7

Άκυρα 4

Λευκά 2

Εκλογικό τμήμα 22 Β – 2ο Γυμνάσιο Αγρινίου

Παπαναστασίου 114

Σταρακά 70

Καμμένος 42

Καζαντζής 27

Καραμητσόπουλος 6

Παπανικολάου 29

Μερμίγκης 9

Άκυρα 8

Λευκά 1

Εκλογικό τμήμα 179 Β – Δημοτικό Περιστέρι Παραβόλας

Παπαναστασίου 131

Σταρακά 63

Καμμένος 6

Καζαντζής 20

Καραμητσόπουλος 0

Παπανικολάου 0

Μερμίγκης 1

Άκυρα 5

Λευκά 1

Εκλογικό τμήμα 145 Β – Δημοτικό Κάτω Μακρυνούς

Παπαναστασίου 109

Σταρακά 49

Καμμένος 11

Καζαντζής 37

Καραμητσόπουλος 3

Παπανικολάου 10

Μερμίγκης 0

Άκυρα 16

Λευκά 8

Εκλογικό τμήμα 65 Β – 20 Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 112

Σταρακά 90

Καμμένος 55

Καζαντζής 34

Καραμητσόπουλος 3

Παπανικολάου 19

Μερμίγκης 12

Άκυρα 6

Λευκά 3

Εκλογικό τμήμα 92 Β – 2ο Δημοτικό – Άγιος Κωνσταντίνος

Παπαναστασίου 127

Σταρακά 55

Καμμένος 32

Καζαντζής 30

Καραμητσόπουλος 4

Παπανικολάου 27

Μερμίγκης 10

Άκυρα 15

Λευκά 3

Εκλογικό τμήμα 88 Β – 1ο Δημοτικό – Άγιος Κωνσταντίνος

Παπαναστασίου 125

Σταρακά 56

Καμμένος 30

Καζαντζής 27

Καραμητσόπουλος 6

Παπανικολάου 25

Μερμίγκης 4

Άκυρα 7

Λευκά 5

Εκλογικό τμήμα 76 Β – 3ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 114

Σταρακά 73

Καμμένος 29

Καζαντζής 30

Καραμητσόπουλος 5

Παπανικολάου 13

Μερμίγκης 15

Άκυρα 8

Λευκά 1

Εκλογικό τμήμα – 105 Β – Καμαρούλα

Παπαναστασίου 131

Σταρακά 73

Καμμένος 37

Καζαντζής 19

Καραμητσόπουλος 5

Παπανικολάου 2

Μερμίγκης 22

Άκυρα 4

Λευκά 0

Εκλογικό τμήμα 26 Β – 3ο Λύκειο Αγρινίου 

Παπαναστασίου 107

Σταρακά 59

Καμμένος 19

Καζαντζής 26

Καραμητσόπουλος 2

Παπανικολάου 23

Μερμίγκης 10

Άκυρα 6

Λευκά 2

Εκλογικό τμήμα 46 Β – 8ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 128

Σταρακά 79

Καμμένος 35

Καζαντζής 29

Καραμητσόπουλος 1

Παπανικολάου 26

Μερμίγκης 14

Άκυρα 7

Λευκά 1

Εκλογικό τμήμα 47 Β – 8ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 120

Σταρακά 55

Καμμένος 39

Καζαντζής 39

Καραμητσόπουλος 4

Παπανικολάου 24

Μερμίγκης 17

Άκυρα 3

Λευκά 1

Εκλογικό τμήμα 19 Β – 11ο Δημοτικό Αγρινίου 

Παπαναστασίου 91

Σταρακά 83

Καμμένος 33

Καζαντζής 32

Καραμητσόπουλος 6

Παπανικολάου 24

Μερμίγκης 7

Άκυρα 14

Λευκά 0

Εκλογικό τμήμα 66 Β – 2ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 97

Σταρακά 77

Καμμένος 50

Καζαντζής 35

Καραμητσόπουλος 7

Παπανικολάου 16

Μερμίγκης 13

Άκυρα 4

Λευκά 3

Εκλογικό τμήμα 12 Β – 17ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 117

Σταρακά 95

Καμμένος 40

Καζαντζής 36

Καραμητσόπουλος 11

Παπανικολάου 14

Μερμίγκης 6

Άκυρα 17

Λευκά 2

Εκλογικό τμήμα 25 Β – 3ο Λύκειο Αγρινίου

Παπαναστασίου 105

Σταρακά 55

Καμμένος 23

Καζαντζής 28

Καραμητσόπουλος 4

Παπανικολάου 11

Μερμίγκης 7

Άκυρα 7

Λευκά 0

Εκλογικό τμήμα 50 Β – 8ο Δημοτικό Αγρινίου

Παπαναστασίου 99

Σταρακά 77

Καμμένος 41

Καζαντζής 35

Καραμητσόπουλος 6

Παπανικολάου 14

Μερμίγκης 15

Άκυρα 11

Λευκά 5

Εκλογικό τμήμα 80 Β – 3ο Γυμνάσιο Αγρινίου

Παπαναστασίου 143

Σταρακά 86

Καμμένος 33

Καζαντζής 42

Καραμητσόπουλος 6

Παπανικολάου 9

Μερμίγκης 29

Άκυρα 15

Λευκά 5

Εκλογικό τμήμα 142 – Μακρυνεία – Δημοτικό Κατάστημα Άκρες

Παπαναστασίου 74

Σταρακά 26

Καμμένος 4

Καζαντζής 8

Καραμητσόπουλος 0

Παπανικολάου 2

Μερμίγκης 1

Άκυρα 2

Λευκά 0

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr